Navigatsioonitee

ELi valdkondlik poliitika

Viimaste kümnendite jooksul on üha selgemaks saanud, et eri valdkondadele tuleb luua võrdsed tingimused ja ühtsed eeskirjad, sh valitsuse sekkumist käsitlevad eeskirjad. Seda seetõttu, et rahvusvaheline tööjõu jaotus on intensiivistunud ning peaaegu kõikide kaupade ja teenuste turud on nüüd rahvusvahelised või on neil teatav rahvusvaheline mõju.

Euroopas sätestab eeskirjad ning võrdsustab tingimusi Euroopa Liit.

Euroopa Liit rakendab oma poliitikat kõigis majandusharudes. Mõne valdkonna (ühine põllumajanduspoliitika ja konkurentsipoliitika) puhul hakati poliitikat ellu viima juba alates Euroopa Ühenduse loomisest. Muude poliitikavaldkondade puhul, nagu keskkonnapoliitika või ühtekuuluvuspoliitika, kujunes Euroopa Ühenduse roll aja jooksul, kui sai selgemaks, millist kasu toob tihedam liikmesriikidevaheline koostöö ja koordineerimine, kui rahvusvaheline mõju muutus märgatavamaks ning kui järjestikuste laienemisvoorude tõttu suurenesid erinevused liikmesriikide elatustasemetes. Ülejäänud valdkondades, nagu energeetika, jäi suurem osa vastutusest liikmesriikidele ning alles 2007. aastal võttis nõukogu vastu Euroopa energiapoliitika.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraadi roll

Kõikides nimetatud valdkondades toetab majanduse ja rahanduse peadirektoraat tasuva poliitika väljatöötamist, mis tähendab, et eesmärgid saavutatakse väikseimate ühiskonnapoolsete kulutustega, tagades samal ajal jätkusuutliku arengu ning soodustades majanduskasvu ja tööhõivet.

Selle jaoks koostame majandusanalüüse, mida kasutatakse poliitika kujundamisel, ning julgustame teisi peadirektoraate otsima võimalusi, mis aitavad saavutada soovitud eesmärke ning parandavad turgude toimimist, mitte ei tee neile takistusi.

See tähendab, et üldiselt eelistame lahendusi, mis näiteks muudavad kahjulikud tegevused, nagu saastamise, kalliks, jättes ettevõtete otsustada, kas muuta oma tegevust või mitte, selle asemel et rakendada sekkuvaid meetmeid, millega nähakse ette teatavate tootmistehnoloogiate kasutamine või sätestatakse, milliseid tooteid võib toota ja milliseid mitte. Kogemused on näidanud, et sellised paindlikumad ja isereguleerivad poliitilised vahendid annavad sama või isegi parema tulemuse kui sekkuv lähenemisviis.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem