Cesta

Odvětvové politiky EU

V posledních desetiletích je stále zřejmější, že je pro jednotlivá tržní odvětví nutno zajistit rovné podmínky a společná pravidla hry, včetně pravidel týkajících se zásahů ze strany státu. Důvodem je zintenzivnění mezinárodní dělby práce a skutečnost, že téměř všechny trhy se zbožím a službami jsou nyní mezinárodní nebo se do jisté míry ovlivňují na mezinárodní úrovni. V této oblasti se stanoví pravidla a zajišťují rovné podmínky na úrovni EU.

Evropská unie provádí politiky ve všech hospodářských odvětvích. Některé z těchto politik (společná zemědělská politika, soutěžní politika) pocházejí z doby založení Evropského společenství. V jiných oblastech, jako je environmentální politika nebo politika soudržnosti, se úloha Evropského společenství postupně vyvíjela podle toho, jak začínaly být zřejmé výhody užší spolupráce a koordinace mezi členskými státy, jak se stále více projevovaly mezinárodní vlivy nebo se při rozšíření projevily větší rozdíly v životní úrovni mezi jednotlivými zeměmi. V dalších oblastech, např. v energetice, zůstala převážná část odpovědnosti na členských státech a „energetickou politiku pro Evropu“ přijala Evropská rada teprve v roce 2007.

Úloha GŘ ECFIN


Ve všech těchto odvětvových oblastech podporuje GŘ ECFIN vývoj politik, které jsou hospodárné, to znamená, že dosahují cílů s nejnižšími náklady pro společnost, a zároveň podporují udržitelný rozvoj a podněcují hospodářský růst a zaměstnanost.
Za tímto účelem poskytujeme hospodářské analýzy pro podporu tvorby politik a vybízíme ostatní generální ředitelství, aby místo kladení zbytečných překážek hledala spíše politické alternativy, které by zajistily dosažení žádoucích výsledků zlepšením fungování trhů.
To znamená, že obvykle upřednostňujeme řešení, která například zpoplatní určité škodlivé činnosti, jako je např. znečišťování, a ponechávají na jednotlivých hospodářských subjektech, aby odpovídajícím způsobem změnily své chování, místo toho, abychom je obtěžovali opatřeními, jež určují konkrétní výrobní postupy nebo přímo stanovují druhy zboží, které lze vyrábět. Ukázalo se totiž, že pružnější, liberálnější opatření přinášejí stejné či dokonce lepší výsledky než rušivé zásahy.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo