Navigacijska pot

Proizvodni trgi

Dobro delovanje proizvodnih trgov je bistveno za večjo gospodarsko rast in kakovostnejša delovna mesta in s tem za boljše življenjske razmere in delovne pogoje prebivalcev Evropske unije.

Proizvodni trgi vključujejo blago in storitve, ki jih prodajajo ter kupujejo ljudje in podjetja, na primer hrano iz veleblagovnic, pisarniški material za službe in urade vlade ali zaloge rezervnih delov avtomobilov za mehanične delavnice. Dobro delujoči proizvodni trgi zagotavljajo, da potrošniki v Evropski uniji izkoriščajo nižje cene in večjo izbiro blaga in storitev, s čimer zagotavljajo večjo konkurenco, saj podjetja zmanjšujejo proizvodne stroške, povečujejo donos in znižujejo cene. Podpirajo tudi vstop novih podjetij z novimi izdelki in znamkami na trg ter spodbujajo mala podjetja k inovacijam in ustvarjanju novih proizvodov in storitev.

Z večjo konkurenco je učinkovitejše tudi dodeljevanje sredstev, podjetja pa lahko izboljšajo svojo konkurenčnost in produktivnost. Koristno je tudi spodbujanje k širši izbiri dobaviteljev in distributerjev ter zagotavljanje, da lahko surovine kupujejo po nižjih cenah.

Bolje povezani trgi omogočajo podjetjem dostop do bistveno večjih trgov, kot so njihovi domači trgi. To jim zagotavlja več možnosti za širitev. Bolj konkurenčni in bolje povezani proizvodni trgi lahko pripomorejo k hitrejšemu prilagajanju in odpornosti na gospodarske šoke, pa tudi k omejitvi vpliva takih šokov na gospodarsko rast in delovna mesta.

Boljše izobraževanje in strokovno znanje, vlaganje v raziskave in razvoj ter spodbude za inovacije so ključna področja lizbonske strategije za gospodarsko rast in delovna mesta ter odločilna za večjo produktivnost in konkurenčnost gospodarstva Evropske unije. Na teh področjih si Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve prizadeva za boljšo vključitev politik izobraževanja, raziskav in razvoja ter inovacij v širši gospodarski okvir.

Vloga Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve


Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve sodeluje pri analiziranju in spremljanju delovanja proizvodnih trgov na treh neodvisnih področjih:

  • konkurenca,
  • povezovanje trgov,
  • vlaganje v raziskave in razvoj ter inovacije.

Cilj teh prizadevanj je razumevanje razvoja produktivnosti in konkurenčnosti ter opredelitev težav v zvezi z delovanjem trgov.

Spodbujanje konkureneness and productivity growth is at the top of the Commission's agenda since it is fundamental to assuring that the EU economy adequately meets the challenges of an ageing population and an increasingly globalised world in which technological progress is continuously accelerat

Generalni direktorat natanand productivity growth is at the top of the Commission's agenda since it is fundamental to assuring that the EU economy adequately meets the challenges of an ageing population and an increasingly globalised world in which technological progress is continuously acceler

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo