Cale de navigare

Pieţele produselor

Buna funcţionare a pieţelor produselor joacă un rol fundamental în obţinerea unei creşteri economice importante şi a unor locuri de muncă mai bune necesare ameliorării condiţiilor de viaţă şi de muncă ale cetăţenilor UE.

Pieţele produselor includ bunurile de consum şi serviciile pe care oamenii şi întreprinderile le vând şi le cumpără; de exemplu, alimentele din supermarketuri, furniturile fixe pentru un birou guvernamental sau rezervele de piese de schimb pentru un garaj. Buna funcţionare a pieţelor produselor asigură consumatorilor europeni preţuri mai mici, o gamă mai variată de produse şi servicii prin garantarea unei concurenţe în creştere, ceea ce conduce, la nivelul întreprinderilor, la micşorarea costurilor de producţie, creşterea producţiei şi reducerea preţurilor. Acestea favorizează, de asemenea, intrarea pe piaţă a unor noi întreprinderi producătoare de noi produse sau mărci şi încurajează mai mult firmele să inoveze şi să creeze noi produse sau servicii.

O concurenţă mai puternică eficientizează şi alocarea resurselor şi stimulează întreprinderile să îşi îmbunătăţească productivitatea şi competitivitatea. În plus, acestea beneficiează de pe urma încurajării concurenţei dintre diferiţi furnizori şi distribuitori şi a garantării faptului că îşi pot achiziţiona materiile prime la preţuri mai mici.

Pieţele mai bine integrate oferă întreprinderilor acces la o piaţă mult mai vastă decât piaţa naţională, asigurându-le mai multe posibilităţi de expansiune. Pieţele mai competitive şi mai bine integrate ale produselor pot contribui, de asemenea, la mărirea vitezei de adaptare şi de rezistenţă la şocurile economice, limitându-se astfel impactul unor astfel de şocuri asupra creşterii economice şi asupra locurilor de muncă.

Îmbunătăţirea educaţiei şi a abilităţilor , creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare (C&D) şi stimularea inovării reprezintă aspecte cheie ale Agendei de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă şi constituie elemente decisive pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii economiei UE. În aceste domenii, DG ECFIN urmăreşte să integreze mai bine educaţia, C&D şi politicile de inovare într-un cadru economic mai larg.

Rolul DG ECFIN


DG ECFIN este implicată în analizarea şi monitorizarea funcţionării pieţelor produselor în trei domenii interdependente:

  • Concuren E
  • Integrarea pieţei
  • Investiţiile în C&D şi inovare. 

Această activitate are drept scop înţelegerea evoluţiilor productivităţii şi competitivităţii şi identificarea problemelor de funcţionare a pieţelor.

Promovarea creşterii competitivităţii şi productivităţii reprezintă o prioritate pe agenda Comisiei, întrucât este fundamental ca economia UE să poată face faţă, în mod adecvat, provocărilor generate de îmbătrânirea populaţiei şi de procesul de globalizare, într-o lume în care progresul tehnologic este din ce în ce mai accelerat.

DG ECFIN monitorizează îndeaproape performanţele economiei europene şi ale statelor membre în materie de competitivitate, inovare, preţuri şi costuri, comerţ şi investiţii străine directe şi analizează care dintre reforme au un impact cheie.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text