Ścieżka nawigacji

Rynki produktowe

Prawidłowe funkcjonowanie rynków produktowych odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu wyższego wzrostu gospodarczego i tworzeniu lepszych miejsc pracy potrzebnych do poprawy warunków życia i pracy obywateli UE.

Rynki produktowe obejmują towary i usługi, które ludzie i przedsiębiorstwa sprzedają i kupują; na przykład, żywność z supermarketów, materiały biurowe dla urzędów państwowych bądź zapasy części zamiennych dla warsztatu samochodowego. Poprzez zagwarantowanie zwiększonej konkurencji, która skłania przedsiębiorstwa do obniżania kosztów produkcji, zwiększania produkcji i obniżania cen, dobrze funkcjonujące rynki produktowe zapewniają, że konsumenci w UE korzystają z niższych cen oraz większej oferty towarów i usług.

Sprzyjają one również wejściu na rynek nowych przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty lub marki oraz zachęcają wszystkie przedsiębiorstwa do innowacyjności i tworzenia nowych towarów i usług. Silniejsza konkurencja usprawnia również przydział środków i zwiększa zachęty skłaniające przedsiębiorstwa do zwiększenia konkurencyjności i wydajności pracy. Ponadto przynosi im korzyści, dając większe możliwości wyboru dostawców i dystrybutorów oraz umożliwiając kupowanie surowców po niższych cenach.

Lepiej zintegrowane rynki dają przedsiębiorstwom dostęp do znacznie większego rynku niż ich własny rynek krajowy. Dzięki temu ich możliwości rozwoju są większe. Bardziej konkurencyjne i lepiej zintegrowane rynki mogą również pomóc w przystosowaniu się do wstrząsów gospodarczych i zwiększeniu odporności na nie, zmniejszając tym samym ich wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Lepsze wykształcenie i umiejętności, inwestycje w badania i rozwój (R&D) oraz zachęty do innowacji są kluczowymi obszarami agendy lizbońskiej dotyczącej wzrostu gospodarczego i zatrudnienia i mają decydujące znaczenie dla podniesienia produktywności i konkurencyjności gospodarki UE. W tych obszarach prace DG ECFIN mają na celu ściślejszą integrację polityki w zakresie edukacji, badań i rozwoju oraz innowacyjności w szerszych ramach gospodarczych.

Rola DG ECFIN

DG ECFIN zajmuje się analizowaniem i monitorowaniem funkcjonowania rynków produktowych w trzech niezależnych obszarach:

  • konkurencji
  • integracji rynkowej
  • inwestycji w badania i rozwój oraz innowacje.

Celem tych prac jest poznanie procesów rozwoju wydajności i konkurencyjności oraz określenie problemów w funkcjonowaniu rynków.

Pobudzanie wzrostu konkurencyjności i wydajności jest jednym z priorytetów Komisji, gdyż ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia, że gospodarka UE należycie sprosta wyzwaniom, jakie stawia przed nią starzenie się społeczeństwa i coraz bardziej zglobalizowany świat, w którym postęp techniczny ulega ciągłemu przyspieszeniu.

DG ECFIN uważnie monitoruje funkcjonowanie gospodarki UE i różnych państw członkowskich w aspekcie konkurencyjności, analizuje ich wyniki pod względem wydajności, innowacyjności, cen i kosztów, wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz bada, które reformy mają znaczenie decydujące.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst