Kruimelpad

Productmarkten

Een goede werking van de productmarkten is essentieel voor de verhoging van de groei en de werkgelegenheid die nodig is om de werk- en leefomstandigheden van de EU-burger te verbeteren.

Bij de productmarkten gaat het om goederen en diensten die mensen en bedrijven kopen en verkopen, zoals voedingsmiddelen uit de supermarkt, kantoorbenodigdheden voor een overheidsinstelling of reserveonderdelen voor een garage. Bij goed functionerende productmarkten kan de consument in de EU profiteren van lagere prijzen en een ruimere keuze aan goederen en diensten. Door de concurrentie worden bedrijven er dan immers toe aangezet hun productiekosten zo laag mogelijk te houden bij een zo hoog mogelijke productie, waardoor de prijzen omlaag kunnen. Gezonde productmarkten bevorderen ook de oprichting van nieuwe bedrijven met nieuwe producten of merken en moedigen bestaande bedrijven aan om te innoveren en nieuwe goederen en diensten te ontwikkelen.

Meer concurrentie werkt ook een efficiënter gebruik van middelen in de hand en leidt tot een verhoging van concurrentievermogen en productiviteit van het bedrijfsleven. Dit laatste profiteert ook van een ruimere keuze van leveranciers en distributeurs en van lagere prijzen van grondstoffen.

Dankzij beter geïntegreerde markten krijgen bedrijven toegang tot een veel grotere markt dan hun thuismarkt. Hun expansiemogelijkheden worden daardoor ook groter. Dankzij beter concurrerende en beter geïntegreerde markten is de industrie ook sneller in staat zich aan te passen aan en beter bestand tegen economische schokken, waardoor het effect daarvan op de groei en werkgelegenheid wordt beperkt.

Betere opleiding en vaardigheden, investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatiebevordering zijn kernthema's van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid en zijn onmisbaar voor de verhoging van de productiviteit en het concurrentievermogen van de EU-economie. DG ECFIN heeft hierbij de taak om onderwijs-, O&O- en innovatiebeleid beter te integreren in het bredere economische kader.

De rol van DG ECFIN


DG ECFIN is betrokken bij de analyse en evaluatie van de werking van de productmarkten op drie onderling afhankelijke gebieden:

  • concurrentie
  • marktintegratie
  • investering in O&O en innovatie

DG ECFIN probeert daarmee inzicht te krijgen in de ontwikkeling van productiviteit en concurrentievermogen en problemen op te sporen die de goede marktwerking belemmeren.

De bevordering van concurrentievermogen en productiviteit staat hoog op de agenda van de Commissie, omdat de EU-economie alleen daarmee voldoende kan inspelen op de problemen in verband met de vergrijzing en de globalisering in een wereld waarin de technologische vooruitgang steeds sneller gaat.

DG ECFIN volgt van nabij hoe zich het concurrentievermogen van de EU-economie en de verschillende lidstaten ontwikkelt, analyseert hun prestaties in termen van productiviteit, innovatie, prijzen en kosten, handel en buitenlandse directe investeringen, en onderzoekt welke hervormingen werkelijk voor resultaten zorgen.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter