Navigācijas ceļš

Preču tirgi

Labi funkcionējošiem preču tirgiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un labākas darbavietas, kas vajadzīgas, lai ES iedzīvotājiem sniegtu labākus dzīves un darba apstākļus.

Preču tirgos ietilpst preces un pakalpojumi, ko pērk un pārdod privātpersonas un uzņēmumi, piemēram, pārtika lielveikalos, valdības iestādei domātas kancelejas preces vai autoservisam paredzētas rezerves daļas. Labi funkcionējoši preču tirgi, palielinot konkurenci, nodrošina ES patērētājiem zemākas cenas un plašāku preču un pakalpojumu klāstu, tā rezultātā uzņēmumi samazina ražošanas izmaksas, palielina ražošanas apjomu un pazemina cenas. Tie veicina arī jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgū ar jauniem ražojumiem vai zīmoliem, un mudina visus uzņēmumus strādāt inovatīvi radīt jaunas preces un pakalpojumus.

Lielāka konkurence racionalizē arī resursu sadali un motivē uzņēmumus uzlabot konkurētspēju un ražīgumu. Turklāt uzņēmumi no tās iegūst plašāku piegādātāju un izplatītāju loku un izejvielas par zemākām cenām.

Integrēti tirgi sniedz uzņēmumiem pieeju ievērojami lielākam tirgum salīdzinājumā ar to mītnes valsts iekšzemes tirgu. Līdz ar to tiem ir lielākas iespējas izvērst darbību. Konkurētspējīgāki un integrētāki preču tirgi var paātrināt pielāgošanos un uzlabot izturību pret ekonomiskiem triecieniem, ierobežojot to ietekmi uz izaugsmi un nodarbinātību.

Labāka izglītība un kvalifikācija, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā un inovāciju veicināšana ir Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības programmas galvenās jomas, un tās ir svarīgas, lai palielinātu ES ekonomikas ražīgumu un konkurētspēju. Šajās jomās ECFIN ģenerāldirektorāta darba mērķis ir sekmīgāk integrēt izglītības, inovācijas, pētniecības un attīstības politiku plašākā ekonomikas sistēmā.

ECFIN ģenerāldirektorāta loma


ECFIN ģenerāldirektorāts ir iesaistīts preču tirgu darbības analīzē un uzraudzībā trīs savstarpēji atkarīgās jomās:

  • konkurence,
  • tirgus integrācija,
  • ieguldand unboxed shoes on the shelves of a large

Šī darba mērķis ir izprast tendences ražīguma un konkurētspējas jomās un konkretizēt tirgu darbības problēmas.

Konkurētspējas un ražīguma sekmēšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Komisijas darba kārtībā, jo ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka ES ekonomika spēj pienācīgi risināt iedzīvotāju novecošanas un globalizācijas intensificēšanās sagādātās problēmas pasaulē, kur tehnoloģiskā progresa tempi kļūst arvien straujāki.

ECFIN ģenerāldirektorāts rūpīgi uzrauga ES un dalībvalstu ekonomikas konkurētspēju, analizē to rezultātus no ražīguma, inovāciju, cenu un izmaksu, tirdzniecības un tiešo ārvalstu investīciju viedokļa, kā arī pārbauda, kurām reformām ir nozīmīga ietekme.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu