Naršymo kelias

Produktų rinkos

Sklandžiai veikiančios produktų rinkos atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant didesnio ekonomikos augimo ir geresnių darbo vietų kūrimo, kurių reikia, kad gerėtų ES piliečių gyvenimo ir darbo sąlygos.

Produktų rinkos apima prekes ir paslaugas, kurias parduoda ir perka žmonės ir įmonės; pavyzdžiui: maistą iš prekybos centrų, raštinės prekes vyriausybės biurui ar atsarginių automobilių detalių atsargas automobilių remonto dirbtuvei. Sklandžiai veikiant produktų rinkos didėja konkurencija ir ES vartotojai gali pasinaudoti žemesnėmis kainomis ir rinktis iš daugiau prekių ir paslaugų. Dėl to bendrovės priverstos mažinti gamybos sąnaudas, didinti gamybą ir mažinti kainas. Jos palankiai vertina ir naujų bendrovių su naujais produktais ar prekių ženklais patekimą į rinką ir skatina visas įmones diegti naujoves ir kurti naujus produktus bei paslaugas.

Stipresnė konkurencija lemia ir veiksmingesnį išteklių paskirstymą, ir didesnes paskatas įmonėms didinti konkurencingumą ir našumą. Be to, stipresnė konkurencija joms yra naudinga, nes dėl jos didėja tiekėjų ir platintojų pasirinkimas, be to, įmonėms užtikrinama galimybė gauti žaliavų žemesnėmis kainomis.

Geriau integruotos rinkos suteikia įmonėms galimybę patekti į gerokai didesnes rinkas nei jų šalių rinkos. Dėl to įmonėms atsiveria daugiau galimybių plėstis. Konkurencingesnėse ir geriau integruotose produktų rinkose taip pat galima greičiau prisitaikyti ir atsigauti po ekonominių sukrėtimų, todėl ribojamas tokių sukrėtimų poveikis ekonomikos augimui ir užimtumui.

Geresnis švietimas ir įgūdžiai, investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą bei paskatos diegti naujoves yra pagrindinės Lisabonos darbotvarkės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui sritys ir turi lemiamos įtakos ES ekonomikos našumo ir konkurencingumo didinimui. Šiose srityse vykdoma ECFIN GD veikla siekiama geresnės švietimo, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei naujovių politikos integracijos į platesnę ekonominę programą.

ECFIN GD vaidmuo


ECFIN dalyvauja analizuojant ir stebint produktų rinkų veikimą, atsižvelgdamas į tris tarpusavyje susijusius aspektus:

  • Konkurencijos
  • Rinkų integracijos
  • Investicijų į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir naujoves

Šia veikla siekiama perprasti našumo bei konkurencingumo pokyčius ir nustatyti rinkų veikimo problemas.

Konkurencingumo ir našumo augimo skatinimas yra vienas iš svarbiausių Komisijos darbotvarkės klausimų, nes tai turi esminės įtakos užtikrinant, kad ES ekonomika tinkamai reaguotų į gyventojų senėjimą ir vis didesnę pasaulio, kuriame nuolat spartėja technologinė pažanga, globalizaciją.

ECFIN GD atidžiai stebi ES ekonomikos ir valstybių narių konkurencingumo rodiklius, analizuoja jų veiklos rezultatus, susijusius su našumu, naujovėmis, kainomis ir sąnaudomis, prekyba ir tiesioginėmis užsienio investicijomis ir tiria, kokį pagrindinį poveikį daro reformos.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą