Navigációs útvonal

Termékpiacok

A jólműködő termékpiacok alapvető szerepet játszanak a nagyobb gazdasági növekedés és a jobb munkahelyek biztosításában, amire az uniós polgárok élet- és munkakörülményeinek javításához van szükség.

A termékpiacok olyan árukat és szolgáltatásokat foglalnak magukban, amelyeket emberek és vállalkozások adnak-vesznek, például élelmiszerek a szupermarketekből, irodaszerek egy kormányhivatal számára, vagy gépkocsi-pótalkatrészek készlete egy javítóműhely számára. A jólműködő termékpiacok biztosítják, hogy az uniós fogyasztók részesüljenek az alacsonyabb árak és a szélesebb áru- és szolgáltatásválaszték előnyeiben, mivel garantálják a megnövekedett versenyt, ami a vállalatokat termelési költségeik csökkentésére, kibocsátásuk növelésére és áraik mérséklésére sarkallja. Elősegítik azt is, hogy új vállalatok lépjenek be a piacra, új termékekkel vagy a piacon bevezetendő márkákkal, és minden céget arra ösztönöznek, hogy innovációkat hajtsanak végre és új árukat vagy szolgáltatásokat hozzanak létre.

Az erősebb verseny az erőforrások elosztását is hatékonyabbá teszi, és a vállalatok számára nagyobb ösztönzést jelent versenyképességük és termelékenységük növelésére. Ezen felül a vállalatok hasznát látják annak, hogy a verseny segíti a szállítók és forgalmazók szélesebb választékának kialakulását, és gondoskodik arról, hogy nyersanyagaikat alacsonyabb költségek mellett vásárolják meg.

A jobban integrálódott piacok a vállalatok számára a saját belföldi piacuknál lényegesen nagyobb piachoz való hozzáférést biztosítanak. Ezáltal több lehetőségük lesz a terjeszkedésre. A versenyképesebb és integráltabb termékpiacok elősegíthetik a kiigazítás ütemének és a gazdasági sokkhatásokkal szembeni rugalmasságnak a növelését is, ezáltal korlátozzák az ilyen sokkhatásoknak a növekedésre és a foglalkoztatásra gyakorolt hatását.

A jobb oktatás és szakképesítés, a kutatás-fejlesztésbe történő beruházások (K+F) és az innovációs ösztönzők a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos lisszaboni napirend kulcsfontosságú területeit képezik, és döntő jelentőséggel bírnak az uniós gazdaság termelékenységének és versenyképességének növelése szempontjából. Ezeken a területeken a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság munkája arra irányul, hogy az oktatás, a K+F és az innovációs szabályozások jobban beintegrálódjanak a szélesebb gazdasági keretrendszerbe.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság szerepe


A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság a termékpiacok működésének elemzésében és azok figyelemmel kísérésében három, egymással összefüggésben álló területen vesz részt:

  • Verseny
  • Piaci integráció
  • K+F-célú és innovációs beruházás.

Ez a munka a termelékenységben és a versenyképességben végbemenő fejlemények megértését és a piacok működésében mutatkozó problémák beazonosítását célozza.

A versenyképesség és a termelékenységnövekedés elősegítése a Bizottság munkatervében az élen áll, mivel alapvetően fontos ahhoz, hogy az uniós gazdaság megfelelően reagáljon az idősödő népesség és az egyre inkább globalizálódó, folyamatosan gyorsuló technológiai haladással jellemezhető világ kihívásaira.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság folyamatosan figyelemmel kíséri az uniós gazdaság és a különböző tagállamok versenyképességi teljesítményét, elemzi teljesítményüket a termelékenység, az innováció, az árak és költségek, a kereskedelem és a közvetlen külföldi befektetések szempontjából, és vizsgálja, hogy mely reformok gyakorolnak kulcsfontosságú hatást.