Sti

Produktmarkeder

Velfungerende produktmarkeder spiller en afgørende rolle for at opnå den højere økonomiske vækst og de bedre job, der er nødvendige for at forbedre leve- og arbejdsvilkårene for borgerne i EU.

Produktmarkederne omfatter de varer og serviceydelser, som befolkningen og virksomhederne sælger og køber, f.eks. mad i supermarkederne, leverancer af kontorartikler til en offentlig myndighed eller et bilværksteds reservedelslager. Velfungerende produktmarkeder giver borgerne i EU lavere priser og et større udbud af varer og serviceydelser ved at garantere øget konkurrence, der får virksomhederne til at begrænse deres produktionsomkostninger, øge produktionen og sænke priserne. De gør det også lettere for nye virksomheder med nye produkter eller varemærker at komme ind på markedet og skaber større incitamenter for alle virksomheder til at innovere og udvikle nye varer eller tjenesteydelser.

Skærpet konkurrence gør også ressourceallokeringen mere effektiv og øger virksomhedernes incitamenter til at forbedre deres konkurrenceevne og produktivitet. Desuden nyder de selv godt af et større udvalg af leverandører og distributører, og de kan købe deres råvarer til lavere priser.

Bedre integrerede markeder giver virksomhederne adgang til væsentligt større markeder end deres eget hjemmemarked. Dermed får de flere muligheder for at ekspandere. Mere konkurrencedygtige og bedre integrerede produkter kan også være med til at fremskynde tilpasningen og evnen til klare økonomiske chok. Dermed begrænses virkningen af sådanne chok for væksten og beskæftigelsen.

Bedre uddannelse og færdigheder, investeringer i forskning og udvikling og incitamenter til innovation er afgørende punkter på Lissabon-dagsordenen for vækst og beskæftigelse. De er desuden afgørende for at øge den europæiske økonomis produktivitet og konkurrenceevne. På disse områder tager GD ECFIN's arbejde sigte på en bedre integration af politikken for uddannelse, forskning og udvikling og innovation i de overordnede økonomiske rammer.

GD ECFIN's rolle


GD ECFIN analyserer og overvåger, hvordan produktmarkederne fungerer, på tre indbyrdes afhængige områder:

  • Konkurrence
  • Markedsintegration
  • Investeringer i forskning og udvikling og innovation.

Målet med dette arbejde er at følge udviklingen i produktiviteten og konkurrenceevnen og udpege problemer på markederne.

At styrke konkurrenceevnen og væksten i produktiviteten står øverst på Kommissionens dagsorden, da det er afgørende for at sikre, at EU’s økonomi er i stand til at klare udfordringer som den aldrende befolkning og en stadigt mere globaliseret verden præget af hurtigere og hurtigere teknologisk udvikling.

GD ECFIN følger nøje udviklingen i den europæiske økonomis og de forskellige nationale økonomiers konkurrenceevne. Deres resultater med hensyn til produktivitet, innovation, priser og omkostninger, handel og udenlandske direkte investeringer analyseres. Samtidig undersøges det, hvilke reformer der har en afgørende virkning.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst