Navigacijska pot

Trgi dela

Proučevanje trgov dela je pomembno, saj so že zdaj bistveni za konkurenčnost gospodarstva Evropske unije in bodo to ostali tudi v prihodnosti. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za izvajanje gospodarskih analiz in ocen na mikro in makro ravni ter zagotavljanje političnega svetovanja v zvezi s trgi dela Evropske unije. Ta direktorat spremlja in analizira razvoj na trgu dela, stroške dela, obdavčevanje dela ter reforme institucij na trgu dela.

07/05/2009

Generalni direktorat za gospodarske in finansurveillance/monitoring and assessment of developments in all Member States. The DG also produces ad hoc studies and analyses specific themes to contribute to shaping EU policy discussions and recommendations on labour-market policies.

Poudarek je na:

  • vprašanjih v zvezi s trgom dela, vključno s plačami, obdavčevanjem dela in finančnimi spodbudami za delo (davčni sistemi in sistemi dajatev);

  • reformah trga dela, zlasti oceni vpliva reform na makroekonomsko uspešnost v celoti, na primer njihovem vplivu na sposobnost prilagoditve in verjetnem prispevku k večjemu izkoristku delovne sile ter večji gospodarski prožnosti.

Delo na obeh področjih zajema redni nadzor/spremljanje in oceno napredka v vseh državah članicah. Generalni direktorat pripravi tudi priložnostne študije in posebne analize, s čimer prispeva k oblikovanju razprav in priporočil za politiko Evropske unije na področju trga dela.

Za oblikovanje učinkovitega okvira za nadzor trgov dela je Generalni direktorat vzpostavil obširno zbirko podatkov (LABREF), ki predstavlja glavne reforme, izvedene od leta 2000. Zbirko podatkov so pripravili v sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic, ki so članice delovne skupine za trg dela, povezane z Odborom za ekonomsko politiko.