Cale de navigare

Pieţele muncii

Analiza pieţelor muncii este importantă deoarece acestea sunt vitale, atât în prezent cât şi în viitor, pentru competitivitatea economiei UE. DG ECFIN are sarcina de a realiza analize şi evaluări economice la nivel microeconomic şi macroeconomic, precum şi de a face recomandări privind pieţele muncii din UE. De asemenea, monitorizează şi analizează evoluţia pieţelor muncii şi a costurilor forţei de muncă, sistemul de impozitare a salariilor şi reformarea instituţiilor de pe piaţa muncii.

07/05/2009

În acest mod, DG ECFIN contribuie la evaluarea conformităţii şi eficienţei politicilor UE în raport cu pieţele muncii şi cu sistemele de protecţie socială, în cadrul procedurilor de supraveghere multilaterală asociate Strategiei de creştere şi ocupare a forţei de muncă (Strategia de la Lisabona).

Se pune accent pe:

  • Aspectele privind piaţa muncii, inclusiv salarii, sistemul de impozitare a salariilor şi stimulentele financiare (sistemelul fiscal şi cel al contribuţiilor sociale);

  • Reformele privind piaţa muncii, evaluarea detaliată a impactului total al reformelor asupra performanţei macroeconomice - de exemplu, impactul acestora asupra capacităţii de ajustare şi posibila lor contribuţie la creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă şi la îmbunătăţirea flexibilităţii economice.

În ambele domenii, activitatea DG ECFIN constă în supravegherea, monitorizarea şi evaluarea regulată a evoluţiilor din toate statele membre. De asemenea, realizează studii ad hoc şi analizează teme specifice pentru a contribui la dezbaterile şi la recomandările privind piaţa muncii din UE.

În vederea dezvoltării unui cadru de reglementare eficient pentru supravegherea pieţelor muncii, DG ECFIN a pus la punct o bază de date cuprinzătoare (LABREF) care descrie principalele reforme puse în aplicare începând cu anul 2000. Această bază de date a fost creată în colaborare cu experţi din statele membre care sunt membri ai Grupului de lucru pentru piaţa muncii subordonat Comitetului de politică economică.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text