Kruimelpad

Arbeidsmarkten

De arbeidsmarkten hebben grote invloed op het concurrentievermogen van de EU-economie. Daarom is het belangrijk deze markten van nabij te volgen. DG ECFIN doet aan micro- en macro-economische analyse en evaluatie van de arbeidsmarkten in de EU en geeft hierover beleidsadviezen. Daarnaast volgt en analyseert het arbeidsmarktontwikkelingen, loonkosten, loonbelasting en hervormingen van instanties die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsmarkt.

07/05/2009

Zo helpt DG ECFIN bij de beoordeling van de kwaliteit en effectiviteit van het EU-beleid voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid in het kader van het multilateraal toezicht op de groei en werkgelegenheid (Lissabonstrategie).

De nadruk ligt op:

  • arbeidsmarktvraagstukken, zoals lonen, loonbelasting en het fiscaal aantrekkelijk maken van werk (belasting- en uitkeringsstelsels);

  • hervormingen van de arbeidsmarkt, in het bijzonder de inschatting van de netto-effecten daarvan op de macro-economische prestaties; te denken valt aan de invloed op aanpassingsvermogen, arbeidsintensiviteit en economische veerkracht.

Op beide gebieden worden regelmatig analyses en evaluaties gemaakt van de ontwikkelingen in alle lidstaten. Met studies en analyses met betrekking tot specifieke thema's levert het DG een bijdrage aan de EU-beleidsdiscussies en aanbevelingen ten behoeve van het arbeidsmarktbeleid.

Om een doeltreffend raamwerk voor toezicht op de arbeidsmarkt te ontwikkelen, heeft DG ECFIN een omvangrijke database (LABREF) opgezet met de belangrijkste hervormingen. Daaraan is ook meegewerkt door deskundigen van de lidstaten die lid zijn van de Werkgroep arbeidsmarkt van het Comité voor Economische Politiek.