Naršymo kelias

Darbo rinkos

Darbo rinkų tyrimai atlieka svarbų vaidmenį, nes šios rinkos ir dabar, ir ateityje turės esminės įtakos ES ekonomikos konkurencingumui. ECFIN GD yra atsakingas už ekonominės analizės ir vertinimo atlikimą ir mikro, ir makro lygmenimis bei politines konsultacijas ES darbo rinkų klausimais. GD stebi ir analizuoja darbo rinkų ir darbo sąnaudų pokyčius, darbo apmokestinimą ir darbo rinkos institucijų reformas.

07/05/2009

Taip ECFIN GD prisideda prie ES politikos darbo rinkų klausimais ir socialinio saugumo sistemų tinkamumo ir veiksmingumo vertinimo, vykdant daugiašalę priežiūrą, susijusią su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija (Lisabonos strategija).

Pagrindinis dėmesys skiriamas:

  • darbo rinkos problemoms, įskaitant darbo užmokestį, darbo apmokestinimą ir finansines paskatas dirbti (mokesčių ir socialinės apsaugos sistemas);

  • darbo rinkos reformoms, visų pirma bendro reformų poveikio makroekonominės veiklos rezultatams vertinimui. Pavyzdžiui, vertinamas reformų poveikis gebėjimui prisitaikyti ir galimas įnašas didinant darbo jėgos panaudojimą bei ekonomikos atsparumą.

Abiejose srityse vykdoma veikla apima nuolatinę pokyčių visose valstybėse narėse priežiūrą (stebėseną) ir vertinimą. Siekdamas prisidėti prie ES politinių diskusijų ir rekomendacijų, susijusių su darbo rinkos politikos strategijomis, GD rengia specialius tyrimus ir analizuoja konkrečias temas.

Siekdamas parengti veiksmingą darbo rinkų priežiūros programą, ECFIN GD sukūrė išsamią duomenų bazę (LABREF), kurioje kaupiami duomenys apie pagrindines nuo 2000 m. įgyvendintas reformas. Ši duomenų bazė sukurta bendradarbiaujant su valstybių narių, kurios priklauso Ekonominės politikos komiteto darbo rinkos darbo grupei, specialistais.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą