Sti

Arbejdsmarkederne

Det er vigtigt at studere arbejdsmarkederne, fordi de er afgørende for den europæiske økonomis nuværende og fremtidige konkurrenceevne. GD ECFIN er ansvarligt for økonomiske analyser og evaluering på såvel mikro- som makroøkonomisk plan og for politisk rådgivning om arbejdsmarkederne i EU. Generaldirektoratet overvåger og analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet og i priserne på arbejdskraft, beskatningen af arbejdskraft og reformer af arbejdsmarkedsinstitutioner.

07/05/2009

På denne måde bidrager GD ECFIN til at vurdere, om EU’s politikker for arbejdsmarkederne og de sociale sikringssystemer er passende og effektive. Det sker inden for rammerne af den multilaterale overvågning som led i vækst- og beskæftigelsesstrategien (Lissabon-strategien).

Der fokuseres på:

  • Arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder lønninger, beskatning af arbejdskraft og økonomiske incitamenter til at arbejde (skatte- og understøttelsessystemer).

  • Arbejdsmarkedsreformer, især vurdering af reformernes samlede virkning for de makroøkonomiske resultater, f.eks. virkningerne for tilpasningskapaciteten og deres forventede bidrag til en bedre udnyttelse af arbejdskraften og en forbedring af den økonomiske fleksibilitet.

Inden for begge områder består arbejdet i regelmæssig overvågning og vurdering af udviklingen i alle EU-landene. GD ECFIN udarbejder også ad hoc-undersøgelser og analyserer specifikke spørgsmål som et bidrag til den politiske debat i EU og henstillinger om arbejdsmarkedspolitik.

For at udvikle et effektivt redskab til overvågning af arbejdsmarkederne har GD ECFIN oprettet en stor database (LABREF), som beskriver de vigtigste reformer siden 2000. Databasen blev oprettet i samarbejde med eksperter fra EU-landene, som er medlemmer af Udvalget for Økonomisk Politiks arbejdsgruppe for arbejdsmarkedet.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst