Cesta

Trhy práce

Je důležité zabývat se trhy práce, jelikož mají zásadní vliv na současnou i budoucí konkurenceschopnost hospodářství EU. GŘ ECFIN odpovídá za provádění hospodářských analýz a hodnocení na mikro- i makroúrovni a za vydávání politických doporučení ohledně trhů práce v EU. Sleduje a analyzuje vývoj na trhu práce, vývoj mzdových nákladů, zdanění práce a reformy institucí trhu práce..

07/05/2009

GŘ ECFIN takto přispívá k posuzování přiměřenosti a účinnosti politik EU na trzích práce a v systémech sociálního zabezpečení v rámci mnohostranného dohledu souvisejícího se strategií pro růst a zaměstnanost (lisabonskou strategií).

Pozornost se soustředí na:

  • záležitosti trhu práce, včetně mezd, zdanění práce a finančních pobídek k práci (daňové systémy a systémy dávek);

  • reformy trhu práce, zejména posouzení celkového dopadu reforem na makroekonomickou výkonnost. Například se zkoumá jejich dopad na přizpůsobivost a jejich pravděpodobný přínos ke zvýšení využití pracovních sil a ke zlepšení ekonomické odolnosti.

V obou oblastech spočívá činnost v pravidelném dohledu/sledování a hodnocení vývoje ve všech členských státech. GŘ rovněž vypracovává studie ad hoc a analyzuje konkrétní témata s cílem přispět k diskusím o tvorbě politik EU a k doporučením pro politiky trhu práce.

S cílem připravit účinný rámec pro dohled nad trhy práce vytvořilo GŘ ECFIN rozsáhlou databázi (LABREF), která popisuje hlavní reformy provedené od roku 2000. Tato databáze byla vytvořena ve spolupráci s odborníky z členských států, kteří jsou členy pracovní skupiny pro trh práce při Výboru pro hospodářskou politiku.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo