Navigacijska pot

Analiza strukturnih reform in politik Evropske unije

Države članice in Evropska unija izvajajo politike in reforme, ki podpirajo lizbonsko strategijo. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve ima pomembno vlogo v zvezi z ocenjevanjem teh politik in reform, s čimer prispeva k evropskemu gospodarskemu dialogu s poudarkom na boljšem delovanju ekonomske in monetarne unije.

Spodbujanje gospodarske rasti in večjega števila delovnih mest je strateška prednostna naloga Evropske unije in držav članic ter je del lizbonske strategije. V podporo tej strateški prednostni nalogi izvaja Evropska unija skupno politiko v vseh sektorjih gospodarstva, medtem ko države članice izvajajo lastne nacionalne strukturne reforme. Učinki teh politik in reform se čutijo v vsej Evropski uniji zaradi tesnih in vse pogostejših vezi med državami članicami.

Evropska komisija analizira vse te politike za zagotovitev, da so ti učinki čim bolj učinkoviti, in za pripravo Evrope na prihodnje izzive. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve sodeluje zlasti v prizadevanjih za boljšo gospodarsko utemeljitev strukturnih reform in pomembnih politik Evropske unije. Posebno pozornost namenja tudi stalnemu izboljševanju delovanja ekonomske in monetarne unije.

Skupne politike Evropske unije, ki zadevajo vse sektorje gospodarstva, vključujejo skupno kmetijsko in konkurenčno politiko, ki sta se začeli oblikovati ob ustanovitvi Evropskih skupnosti, ter politike, ki so se razvile postopno, kot so politika notranjega trga, okoljska in kohezijska politika.

Evropska komisija je odgovorna za zagotovitev, da se te nacionalne in strukturne reforme Evropske unije ustrezno analizirajo. Na podlagi teh analiz se oblikujejo predlogi za izboljšave, tako da se doseže čim boljši vpliv na področjih zagotavljanja delovnih mest in gospodarske rasti. Še bolj je pomembno, da se to stori zdaj, ko se Evropa spopada z izzivom podnebnih sprememb, staranjem prebivalstva in globalizacijo.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo