Navigačný riadok

Analyzovanie štrukturálnych reforiem a politík EÚ

Členské štáty, ako aj EÚ ako celok implementujú politiky a reformy na podporu lisabonskej stratégie. GR ECFIN hrá dôležitú úlohu pri hodnotení týchto politík a reforiem ako príspevku do európskeho hospodárskeho dialógu so zameraním na zlepšenie fungovania hospodárskej a menovej únie.

Podpora vyššieho rastu a väčšieho množstva pracovných miest je strategickou prioritou pre Európsku úniu, ako aj členské štáty a je súčasťou lisabonskej stratégie. Na podporu tejto strategickej priority implementuje Európska únia spoločné politiky vo všetkých odvetviach hospodárstva EÚ, zatiaľ čo členské štáty implementujú svoje vlastné národné štrukturálne reformy. Účinky týchto politík a reforiem sa šíria naprieč celou Európskou úniou vďaka úzkym a prehlbujúcim sa väzbám medzi členskými štátmi.

Európska komisia prísne analyzuje tieto politiky s cieľom, aby malo toto šírenie čo najpriaznivejší účinok a aby bola Európa pripravená čeliť nadchádzajúcim výzvam. Predovšetkým GR ECFIN je zapojené do tejto činnosti zlepšenia hospodárskych zásad štrukturálnych reforiem a dôležitých politík EÚ. GR ECFIN kladie osobitný dôraz aj na neustále zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie.

Spoločné politiky EÚ, ktoré zasahujú do všetkých odvetví, zahŕňajú spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku hospodárskej súťaže, ktoré vznikli v čase založenia Európskych spoločenstiev, ako aj politiky, ktoré sa vyvinuli neskôr, ako napríklad politika vnútorného trhu, environmentálna politika a kohézna politika.

Do rámca zodpovednosti Európskej komisie patrí zabezpečenie toho, aby tieto štátne štrukturálne reformy a štrukturálne reformy EÚ boli dôkladne preskúmané. Tieto analýzy vedú k návrhom na zlepšenia tak, aby sa dosiahol maximálny možný pozitívny vplyv na existenciu pracovných miest a rast. Je o to naliehavejšie uskutočňovať takéto analýzy v dnešnej dobe, keďže Európa čelí výzvam, akými sú klimatické zmeny, starnutie obyvateľstva a globalizácia.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo