Cale de navigare

Analiza reformelor structurale şi a politicilor europene

Atât statele membre, cât şi UE pun în aplicare politici şi reforme în sprijinul Strategiei de la Lisabona. DG ECFIN joacă un rol major în evaluarea acestor politici şi reforme, contribuind la dialogul economic european şi punând accent pe îmbunătăţirea activităţilor Uniunii Economice şi Monetare.

Încurajarea unui ritm mai dinamic de creştere economică şi crearea mai multor locuri de muncă reprezintă o prioritate strategică atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru statele membre şi face parte din Strategia de la Lisabona. În sprijinul acestei priorităţi strategice, Uniunea Europeană pune în aplicare politici comune în cadrul tuturor sectoarelor economiei UE, în timp ce statele membre pun în aplicare propriile reforme structurale naţionale. Efectele acestor politici şi reforme se resimt pe întregul teritoriu al Uniunii Europene datorită legăturilor economice din ce în ce mai numeroase şi mai strânse dintre statele membre.

Pentru a se asigura că aceste „ecouri” sunt cât mai folositoare cu putinţă şi pentru a pregăti Europa pentru provocările viitoare, Comisia Europeană analizează riguros toate aceste politici. DG ECFIN este implicată în mod special în acţiunile de consolidare a fundamentului economic al reformelor structurale şi al politicilor europene importante. O atenţie deosebită se acordă şi îmbunătăţirii continue a funcţionării Uniunii Economice şi Monetare.

Politicile comune ale UE, care acoperă toate sectoarele economice, includ politica agricolă comună şi politica în domeniul concurenţei, care datează de la constituirea Comunităţilor Europene, dar şi politici care au fost introduse treptat, precum politica privind piaţa internă, politica de mediu şi politica de coeziune.

Comisia Europeană este instituţia care trebuie să se asigure că reformele structurale la nivel naţional şi european sunt analizate în mod corespunzător. Aceste analize conduc la propuneri de ameliorare, astfel încât să se obţină un impact cât mai pozitiv asupra locurilor de muncă şi asupra creşterii economice. Astăzi, în contextul în care Europa se confruntă cu probleme precum schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei şi globalizarea, este important ca acest impact pozitiv să se obţină cât mai rapid.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text