Kruimelpad

Analyse van structurele hervormingen en het EU-beleid

Zowel de lidstaten als de EU ontwikkelen beleid en voeren hervormingen door ter ondersteuning van de Lissabonstrategie. DG ECFIN speelt een belangrijke rol in de evaluatie van dit beleid en deze hervormingen. Daarmee levert het een bijdrage tot de dialoog over de Europese economie en tot een beter functioneren van de Economische en Monetaire Unie.

Bevordering van groei en werkgelegenheid is zowel voor de Europese Unie als de lidstaten een strategische prioriteit die in de Lissabonstrategie past. Ter ondersteuning van deze strategische prioriteit voert de Europese Unie een gemeenschappelijk beleid voor alle sectoren van de EU-economie, terwijl de lidstaten in eigen land structurele hervormingen doorvoeren. De effecten van dit beleid en deze hervormingen zijn in de Europese Unie voelbaar door de steeds nauwere economische banden tussen de lidstaten.

Om ervoor te zorgen dat deze effecten positief zijn en om Europa klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst, maakt de Europese Commissie grondige analyses van dit beleid en deze hervormingen. DG ECFIN is intensief betrokken bij het bijschaven van de economische redeneringen achter de structurele hervormingen en het EU-beleid. Zij hecht ook veel belang aan de voortdurende verbetering van de werking van de Economische en Monetaire Unie.

Gemeenschappelijk EU-beleid voor alle sectoren van de economie zijn bijvoorbeeld het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het concurrentiebeleid, die teruggaan tot de begintijd van de Europese Gemeenschappen. Later zijn daar het internemarktbeleid, het miliebeleid en het cohesiebeleid bijgekomen.

De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat deze nationale en EU-hervormingen terdege worden geanalyseerd. Op basis daarvan worden verbeteringsvoorstellen geformuleerd om het effect op werkgelegenheid en groei zo groot mogelijk te maken. Vandaag is dat nog eens extra dringend omdat Europa geconfronteerd wordt met grote problemen zoals klimaatverandering, vergrijzingen en globalisering.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter