Navigācijas ceļš

Strukturālo reformu un ES politikas analīze

Gan dalībvalstis, gan ES īsteno politiku un reformas, kas atbalsta Lisabonas stratēģiju. ECFIN ģenerāldirektorātam ir liela nozīme šīs politikas un reformu vērtēšanā, piedaloties Eiropas ekonomiskajā dialogā un pievēršoties Ekonomikas un monetārās savienības darbības uzlabošanai.

Gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu stratēģiska prioritāte ir veicināt izaugsmi un palielināt darbavietu skaitu, - tā ir daļa no Lisabonas stratēģijas. Atbalstot šo stratēģisko prioritāti, Eiropas Savienība īsteno vienotu politiku visās ES ekonomikas nozarēs, bet dalībvalstis īsteno savas strukturālās reformas. Dalībvalstu ciešo savstarpējo ekonomisko saišu dēļ, kuras arvien pastiprinās, šīs politikas un reformu ietekme ir jūtama visā Eiropas Savienībā.

Lai šī ietekme būtu pēc iespējas izdevīgāka un lai sagatavotu Eiropu gaidāmajām grūtībām, Eiropas Savienība precīzi analizē šos politikas virzienus. ECFIN ģenerāldirektorāts strādā, lai uzlabotu ekonomiskās loģikas komponenti strukturālajās reformās un nozīmīgos ES politikas virzienos. Tas arī pievērš īpašu uzmanību Ekonomikas un monetārās savienības darbības nepārtrauktai uzlabošanai.

ES vienotie politikas virzieni, kas skar visas ekonomikas nozares, ir kopējā lauksaimniecības politika un konkurences politika, kuras īsteno kopš Eiropas Kopienu dibināšanas, kā arī politikas virzieni, kas ir izstrādāti laika gaitā, piemēram, iekšējais tirgus, vides politika un kohēzijas politika.

Eiropas Komisijas pienākums ir nodrošināt valsts un ES nozīmes strukturālo reformu pienācīgu analīzi. Pēc tās izstrādā priekšlikumus uzlabojumiem, lai gūtu maksimālo iespējamo vēlamo ietekmi uz nodarbinātību un izaugsmi. Reformas tieši šobrīd ir jāīsteno vēl steidzamāk, jo Eiropa saskaras ar grūtībām, ko rada klimata pārmaiņas, iedzīvotāju novecošana un globalizācija.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu