Naršymo kelias

Struktūrinių reformų ir ES politikos analizė

Remdamos Lisabonos strategiją ir valstybės narės, ir ES įgyvendina tam tikrų krypčių politiką ir reformas. Vertinant politiką ir reformas svarbų vaidmenį atlieka ECFIN GD, kuris taip prisideda prie ekonominio Europos dialogo, didžiausią dėmesį skirdamas ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo gerinimui.

Ir Europos Sąjungos, ir valstybių narių strateginis prioritetas yra skatinti didesnį ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Remdama šį strateginį prioritetą, Europos Sąjunga įgyvendina bendrą politiką visuose ES ekonomikos sektoriuose, o valstybės narės įgyvendina nacionalines struktūrines reformas. Dėl glaudžių ir stiprėjančių valstybių narių ekonominių ryšių šios įvairių krypčių politikos ir reformų padariniai juntami visoje Europos Sąjungoje.

Siekdama užtikrinti, kad šie padariniai teiktų kuo daugiau naudos, ir parengti Europą būsimiems uždaviniams, Europos Komisija kruopščiai analizuoja visų krypčių politiką. ECFIN GD ypač aktyviai įsitraukęs į struktūrinių reformų ir svarbios įvairių krypčių ES politikos ekonominio pagrindo gerinimą. Jis taip pat ypatingą dėmesį skiria nuolatiniam ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo gerinimui.

Bendra ES politika, įgyvendinama visuose ekonomikos sektoriuose, apima bendrąją žemės ūkio politiką ir konkurencijos politiką, kurių istorija prasidėjo nuo Europos Bendrijų įkūrimo, bei politikos kryptis, kurios formavosi laikui bėgant, tokias kaip vidaus rinkos, aplinkos bei sanglaudos politika.

Europos Komisijos atsakomybė yra užtikrinti, kad šios nacionalinės ir ES struktūrinės reformos būtų tinkamai analizuojamos. Remiantis šiomis analizėmis rengiami siūlymai reformoms gerinti, kad būtų pasiektas maksimalus galimas teigiamas poveikis darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Ypač svarbu, kad visa tai būtų atlikta dabar, kai Europa priversta spręsti su klimato kaita, senėjančia visuomene ir globalizacija susijusius uždavinius.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą