Navigációs útvonal

A strukturális reformok és az uniós szakpolitikák elemzése

A lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérése érdekében az EU és a tagállamok szakpolitikai intézkedéseket és reformokat valósítanak meg. A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság jelentős szerepet játszik e szakpolitikák és reformok értékelése terén. Munkájával hozzájárul az európai gazdasági párbeszédhez, valamint javítja a Gazdasági és Monetáris Unió működését.

A növekedés és foglalkoztatás ösztönzése stratégiai prioritást jelent az Európai Unió és a tagállamok számára, valamint részét képezi a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek. E törekvés elősegítésére az Európai Unió közös szakpolitikai intézkedéseket alkalmaz az európai gazdaság valamennyi ágazatára vonatkozóan, míg a tagállamok saját nemzeti strukturális reformjaikat valósítják meg. E szakpolitikák és reformok a tagállamok közötti szoros és egyre erősebb gazdasági kapcsolatok miatt az egész Közösség területén éreztetik hatásukat.

Ahhoz, hogy a „begyűrűzés” a lehető legelőnyösebb módon menjen végbe, és hogy Európa felkészüljön az előtte álló kihívásokra, az Európai Bizottság alaposan ellenőrzi a növekedés és foglalkoztatás ösztönzésére irányuló intézkedéseket. A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság különösen aktívan vesz részt ebben a munkában, mely a strukturális reformok és a fontos uniós szakpolitikák közgazdasági megalapozottságának megerősítését szolgálja. Emellett külön figyelmet fordít a Gazdasági és Monetáris Unió működésének folyamatos javítására.

A közös uniós szakpolitikák, amelyek a gazdaság minden ágazatára kiterjednek, magukba foglalják az Európai Közösségek alapításakor létrehozott közös agrárpolitikát és versenypolitikát, valamint az időközben kialakított szakpolitikákat, köztük a környezetvédelmi és a kohéziós politikát, illetve a belső piacot.

Az Európai Bizottság feladata a tagállami és uniós szintű strukturális reformok megfelelő elemzése, melyet követően a Bizottság fejlesztési javaslatokat tesz a munkahelyteremtés és növekedés terén a lehető legelőnyösebb hatás elérése érdekében. A kérdés jelenleg azért is sürgető, mivel Európa az éghajlatváltozás, az elöregedő társadalom és a globalizáció kihívásaival áll szemben.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése