Navigointipolku

Rakenneuudistusten ja EU:n politiikkojen analysointi

Sekä jäsenvaltiot että EU toteuttavat kasvun ja työllisyyden edistämiseen perustuvaa Lissabonin strategiaa tukevia politiikkoja ja uudistuksia. Talouden ja rahoituksen pääosastolla on keskeinen asema näiden politiikkojen ja uudistusten arvioijana. Se myös osallistuu talousasioita koskevaan eurooppalaiseen vuoropuheluun ja keskittyy talous- ja rahaliiton toiminnan parantamiseen.

Kasvun lisääminen ja uusien työpaikkojen luominen ovat sekä EU:n että jäsenvaltioiden ensisijaisia strategisia tavoitteita ja osa Lissabonin strategiaa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU toteuttaa yhteisiä politiikkoja kaikilla talouden aloilla samalla, kun jäsenvaltiot toteuttavat omia kansallisen tason rakenneuudistuksiaan. Jäsenvaltioiden välisten tiiviiden ja lisääntyvien taloudellisten yhteyksien ansiosta näiden politiikkojen ja uudistusten vaikutukset heijastuvat vähitellen koko EU:n alueelle.

Koska Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, että tästä heijastusvaikutuksesta on mahdollisimman paljon hyötyä, ja valmistelemaan Eurooppaa tuleviin haasteisiin, se analysoi tarkasti kaikkia näitä politiikkoja. Talouden ja rahoituksen pääosasto osallistuu erityisesti rakenneuudistusten ja tärkeiden EU-politiikkojen talouspoliittisen perustan lujittamiseen. Sen päämääränä on myös talous- ja rahaliiton toimivuuden jatkuva parantaminen.

Kaikki talouden alat kattavia EU:n yhteisiä politiikkoja ovat yhteinen maatalouspolitiikka ja kilpailupolitiikka, jotka ovat peräisin Euroopan yhteisöjen perustamisen ajoilta, sekä myöhemmin kehitetyt politiikat, kuten sisämarkkina-, ympäristö- ja koheesiopolitiikka.

Euroopan komission vastuulla on huolehtia siitä, että kansallisella ja EU:n tasolla toteutettuja rakenneuudistuksia analysoidaan asianmukaisesti. Analyysien perusteella laaditaan parannusehdotuksia, joiden pohjalta voidaan edistää työllisyyttä ja kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä toimet ovat välttämättömiä nyt, kun Eurooppa joutuu vastaamaan ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen ja globalisaation asettamiin haasteisiin.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä