Sti

Analyse af strukturreformer og EU-politikker

Både medlemslandene og EU gennemfører politikker og reformer som led i Lissabon-strategien. GD ECFIN spiller en vigtig rolle ved at evaluere disse politikker og reformer som et bidrag til den europæiske økonomiske dialog med en vision om at skabe en mere velfungerende Økonomisk og Monetær Union.

Øget vækst og beskæftigelse er en strategisk prioritet for både EU og medlemslandene. Det indgår desuden i Lissabon-strategien. Til støtte for denne strategiske prioritet gennemfører EU fælles politikker for alle sektorer i den europæiske økonomi, mens medlemslandene gennemfører deres egne nationale strukturreformer. Virkningerne af disse politikker og reformer breder sig til hele EU på grund af de stadigt tættere økonomiske forbindelser mellem EU-landene.

For at sikre, at denne afsmittende virkning er så positiv som muligt, og for at forberede EU på de udfordringer, der ligger forude, analyserer Europa-Kommissionen omhyggeligt alle politikkerne. GD ECFIN deltager især i dette arbejde med at forbedre det økonomiske grundlag for strukturreformer og vigtige EU-politikker. Generaldirektoratet lægger desuden særlig vægt på hele tiden at gøre Den Økonomiske og Monetære Union mere velfungerende.

Blandt de fælles EU-politikker på tværs af de økonomiske sektorer kan nævnes den fælles landbrugspolitik og konkurrencepolitikken, der går tilbage til oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber, samt politikker, som er udviklet med tiden, f.eks. det indre marked, miljøpolitikken og samhørighedspolitikken.

Det er Europa-Kommissionens ansvar at sikre, at disse strukturreformer i medlemslandene og på EU-plan analyseres grundigt. Analyserne munder ud i forslag til forbedringer, så man kan opnå den størst mulige positive virkning for beskæftigelse og vækst. Der er tale om en mere presserende opgave i dag, hvor Europa står over for udfordringer som klimaændringer, aldrende befolkninger og globalisering.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst