Cesta

Analýza strukturálních reforem a politik EU

Členské státy i EU provádějí politiky a reformy na podporu lisabonské strategie. GŘ ECFIN hraje důležitou úlohu při hodnocení těchto politik a reforem, čímž přispívá k evropskému hospodářskému dialogu, a zaměřuje se na zlepšení fungování hospodářské a měnové unie.

Podpora vyššího růstu a tvorby pracovních míst je strategickou prioritou pro Evropskou unii i členské státy a je součástí lisabonské strategie. Na podporu této strategické priority Evropská unie provádí společné politiky ve všech odvětvích hospodářství EU, zatímco členské státy provádějí vlastní vnitrostátní strukturální reformy. Vedlejší účinky těchto politik a reforem se v důsledku těsných a intenzivnějších ekonomických vazeb mezi členskými státy projevují v celé Evropské unii.

S cílem zajistit, aby tyto vedlejší účinky byly co nejpříznivější, a připravit Evropu na problémy, před nimiž stojí, analyzuje Evropská komise pečlivě všechny tyto politiky. Na této činnosti zaměřené na zlepšení hospodářského základu strukturálních reforem a důležitých politik EU se podílí zejména GŘ ECFIN, které rovněž věnuje zvláštní pozornost trvalému zlepšování funkce hospodářské a měnové unie.

Společné politiky EU procházejí napříč všemi odvětvími hospodářství a zahrnují společnou zemědělskou politiku a politiku hospodářské soutěže, které pocházejí z doby založení Evropských společenství, jakož i politiky, které se vyvinuly postupně, např. politiku vnitřního trhu, environmentální politiku a politiku soudržnosti.

Evropská komise odpovídá za řádnou analýzu těchto strukturálních reforem jednotlivých členských států a EU. Tyto analýzy vedou k návrhům na zlepšení, aby bylo možno dosáhnout co nejpříznivějšího dopadu na zaměstnanost a růst. V dnešní době, kdy se Evropa potýká s problémy změny klimatu, stárnutí obyvatelstva a globalizace, je tato činnost obzvláště důležitá.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo