Navigacijska pot

Ocena gospodarskega učinka

V vseh politikah je določen glavni cilj, ki ga poskušajo doseči. Vendar lahko doseganje takega cilja zelo pogosto nenamerno vpliva tudi na druge politike. Če se ta vpliv ne upošteva, je lahko politika neučinkovita in neskladna; v najslabših primerih lahko sproži razvoj, ki dolgoročno ne bi bil trajnosten. Z ocenami učinka se poskušajo ugotoviti in količinsko opredeliti namerni in nenamerni učinki političnih predlogov s posebnim poudarkom na iskanju mogočih kompromisnih rešitev.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (ECFIN) vedno odločno zagovarja oceno učinka za pripravo zanesljive analitične podlage političnih predlogov Evropske komisije.

Cilj ocene učinka je podpreti razvoj boljših politik, tako da se proces razdeli na več različnih faz. Izhodišče vsakega dobro oblikovanega predloga mora biti resnično razumevanje obravnavanega vprašanja. Na podlagi takega izhodišča se v predlogu oblikuje ocena učinka z opredelitvijo jasnih ciljev in mogočih političnih možnosti za doseganje teh ciljev. Nato se ugotovijo prednosti in pomanjkljivosti vsake možnosti ter analizirajo njeni verjetni gospodarski, okoljski in socialni učinki.

Prispevek Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve


Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je imel vodilno vlogo pri pripravi osnutka smernic Evropske komisije za oceno učinka. Smernice dajejo osebju Evropske komisije, ki je odgovorno za oblikovanje političnih predlogov, natančna navodila za izvajanje ocene učinka. Generalni direktorat sodeluje tudi pri ocenah učinka za zelo različne politike.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve tudi podpira delo Odbora za oceno učinka. Slednji ocenjuje kakovost osnutkov končnih poročil o oceni učinka in pripravlja priporočila za generalne direktorate, da izboljšajo kakovost svojega dela. Člani Odbora so direktorji generalnih direktoratov za gospodarske in finančne zadeve, zaposlovanje, podjetništvo in okolje; predsednik odbora je namestnik generalnega sekretarja Evropske komisije.

Ocena uassessment is an important aid to political decision-making, not a substitute for it. It informs decision-makers of the likely impacts of proposals, but leaves it up to them to take the decisions. An Impact Assessment Report accompanies each Commission proposal, and sets out the reasons why the Commission believes the action it is proposing is the right appr

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo