Cale de navigare

Evaluarea impactului economic

Toate politicile urmăresc atingerea unui obiectiv central. Cu toate acestea, deseori pot avea efecte nedorite asupra altor politici. Ignorarea acestor efecte poate conduce la politici ineficiente şi incoerente; în cel mai rău caz, la o evoluţie care nu poate fi viabilă pe termen lung. Evaluarea impactului are drept obiectiv identificarea şi cuantificarea atât a impactelor dorite, cât şi a celor nedorite ale măsurilor propuse, acordând o importanţă deosebită identificării eventualelor compromisuri..

Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare (ECFIN), dorind să garanteze faptul că măsurile propuse de Comisie au o bază analitică solidă, a fost întotdeauna favorabilă evaluării impactului.

Evaluarea impactului permite elaborarea unor politici mai bune, prin împărţirea procesului în mai multe etape. Pentru a formula o propunere, este necesar să se pornească de la un studiu aprofundat al problemei în cauză. Începând din acest punct, evaluarea impactului contribuie la formularea propunerii prin definirea unor obiective clare şi a unor eventuale opţiuni politice pentru atingerea acestora. Apoi, sunt identificate avantajele şi dezavantajele fiecărei opţiuni şi se analizează eventualul lor impact economic, de mediu şi social.

Contribuţia DG ECFIN


DG ECFIN ocupă un rol fundamental în redactarea orientărilor Comisiei privind evaluarea impactului. Acestea oferă informaţii detaliate personalului Comisiei responsabil cu elaborarea de propuneri politice. De asemenea, DG ECFIN ia parte la evaluările impactului realizate pentru o gamă vastă de politici.

În plus, DG ECFIN sprijină munca depusă de Comitetul de evaluare a impactului. Acesta analizează calitatea rapoartelor finale de evaluare a impactului şi prezintă recomandări direcţiilor generale în vederea îmbunătăţirii calităţii. Membrii Comitetului sunt directori din direcţiile generale ECFIN, Ocuparea Forţei de Muncă, Întreprinderi şi Mediu. Comitetul este prezidat de secretarul general adjunct al Comisiei Europene.

Evaluarea impactului contribuie în mod semnificativ la procesul de luare a deciziilor politice, însă nu îl înlocuieşte. Furnizează responsabililor politici informaţii privind eventualul impact al propunerilor, lăsându-le libertatea de decizie. Fiecare propunere a Comisiei este însoţită de un raport de evaluare a impactului, care indică motivele pentru care Comisia consideră că propunerea sa este justificată.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text