Navigációs útvonal

Gazdasági hatásvizsgálat

Minden szakpolitika egy bizonyos alapvető cél elérésére irányul. Gyakran előfordul azonban, hogy egy adott területen hozott döntés más szakpolitikákra is hatást gyakorol. E lehetőség elhanyagolása csökkentheti a szakpolitikák hatékonyságát, és következetlenséghez vezethet, legrosszabb esetben pedig olyan helyzetet idézhet elő, amely hosszú távon tarthatatlan. A hatásvizsgálatok célja, hogy felbecsüljék a szakpolitikai javaslatok tervezett és figyelmen kívül hagyott hatásait, külön hangsúlyt fektetve az esetleges kompromisszumokra.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság fontos feladatának tartja biztosítani, hogy a Bizottság szakpolitikai javaslatait megbízható elemzésekre alapozza. E törekvés megvalósítása érdekében a főigazgatóság eltökélten támogatja a hatásvizsgálatok készítésének gyakorlatát.

A hatásvizsgálat a szakpolitikai intézkedések megfelelőbb kidolgozását segíti elő. A folyamatot külön szakaszokra bontja. Első lépésben a javaslatban foglalt kérdés alapos megértésére van szükség. E kiindulópont alapján kerül sor a világos célkitűzések, valamint az azokhoz vezető szabályozási lehetőségek meghatározására, majd az egyes opciók előnyeinek és hátrányainak, illetve azok valószínű gazdasági, környezeti és társadalmi hatásainak elemzésére.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság szerepe


A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság fontos szerepet játszott a Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásainak kialakításában. Ezek az iránymutatások a szakpolitikai javaslatok kidolgozásáért felelős bizottsági tisztviselők munkájához nyújtanak eligazítást. A főigazgatóság ezenfelül maga is részt vesz szakpolitikák hatásvizsgálatának lefolytatásában.

A főigazgatóság támogatja továbbá azon hatásvizsgálati testület munkáját, amely a végleges hatásvizsgálati jelentéstervezetek minőségét értékeli, és ajánlásokat fogalmaz meg a főigazgatóságok számára annak javítására. A testület tagjai a Gazdasági és Pénzügyi, a Foglalkoztatási, a Vállalkozáspolitikai és a Környezetvédelmi Főigazgatóságok igazgatói; a testület elnöke az Európai Bizottság főtitkárhelyettese.

A hatásvizsgálat fontos segítséget jelent a szakpolitikai döntéshozatal során, de nem helyettesíti azt. A döntéshozók számára tájékoztatást nyújt a javaslatok valószínű hatásáról, de a döntéshozatal felelősségét rájuk hagyja. Minden bizottsági javaslatról készül hatásvizsgálati jelentés. A dokumentumban a Bizottság indokolja, hogy az általa javasolt fellépést miért tartja a megfelelő megközelítésnek.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése