Sti

Økonomisk konsekvensanalyse

Alle politikker har et bestemt kernemål, de søger at nå. Imidlertid har de alt for ofte også utilsigtede virkninger for andre politikker. Ignorerer man dem, kan det føre til politisk ineffektivitet og inkonsekvens. I værste fald kan det starte en udvikling, som ikke er bæredygtig på lang sigt. Med konsekvensanalyser søger man at udpege og måle både de påtænkte og de utilsigtede virkninger af politiske forslag, med særlig vægt på at udpege mulige kompromisløsninger.

GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender (ECFIN) arbejder for at sikre Kommissionens politiske forslag et solidt analytisk grundlag. Derfor har GD ECFIN altid været en varm fortaler for konsekvensanalyser.

Formålet med en konsekvensanalyse er at fremme udvikling af bedre politikker ved at opdele processen i en række trin. Ethvert veltilrettelagt forslag skal baseres på en grundig indsigt i det emne, det drejer sig om. Med dette udgangspunkt udvikler konsekvensanalysen forslaget ved at fastsætte klare mål og eventuelle politiske valgmuligheder for at nå målene. Den peger derefter på fordele og ulemper ved hver valgmulighed og analyserer deres forventede økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger.

GD ECFIN's bidrag


GD ECFIN spillede en vigtig rolle ved udarbejdelsen af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser. De indeholder en detaljeret vejledning for de ansatte i Kommissionen, der er ansvarlige for at udarbejde forslag til politikker. GD ECFIN er også med til at udarbejde konsekvensanalyser for en lang række politikker.

Desuden støtter GD ECFIN Udvalget for Konsekvensanalyses arbejde. Det består i at vurdere kvaliteten af udkastene til endelige konsekvensanalyserapporter og rette henstillinger til generaldirektoraterne om at forbedre kvaliteterne af rapporterne. Medlemmerne af udvalget er direktører fra GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender, Beskæftigelse, Erhvervspolitik og Miljø. Europa-Kommissionens vicegeneralsekretær er formand for udvalget.

Konsekvensanalyser er et vigtigt redskab i den politiske beslutningstagning og ikke en erstatning for den. De bruges til at underrette beslutningstagerne om de forventede virkninger af forslagene, men overlader beslutningerne til dem. Alle Kommissionens forslag ledsages af en konsekvensanalyserapport med en begrundelse for, hvorfor Kommissionen mener, at de tiltag, den foreslår, er den rigtige fremgangsmåde.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst