Sökväg

Pensioner

Befolkningsutvecklingen de kommande årtiondena kommer att öka trycket på våra pensionssystem och offentliga finanser. Men med effektiva reformer kan vi mildra konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Tack vare EU-ländernas reformer väntas de totala pensionsutgifterna i EU hålla sig på en relativt stabil nivå fram till år 2060. Det finns dock stora skillnader mellan länderna.

EU-kommissionen analyserar prognoserna för de offentliga pensionsutgifterna för att bedöma framtida förändringar i utgifterna och vad de beror på. Vi tittar bland annat på följande:

  • Nationella pensionssystem

Vi använder nationella ekonomiska modeller för ländernas pensionssystem för att bedöma framtida förändringar.

  • Befolkningsutvecklingsprognoser

Vi försöker analysera orsakerna till utgiftsökningen (åldrande befolkning, försörjningskvoter, sysselsättningsutveckling och regeringspolitik).

Kommissionen tar fram sina prognoser för åldersrelaterade pensionsutgifter tillsammans med de nationella experterna i kommittén för ekonomisk politik.

Prognoserna beräknas med hjälp av en metod som är gemensam för alla EU-länder (standardiserade befolknings- och arbetskraftsprognoser och underliggande ekonomiska antaganden).

De bygger på gällande strategier, men tar ibland också hänsyn till reformer som väntas bli lagstiftning.

Läs mer i Åldranderapporten 2015.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek