Sökväg

En åldrande befolkning och välfärdspolitiken

Under de kommande årtiondena kommer andelen äldre att öka och andelen personer i arbetsför ålder att minska i alla EU-länder. Det är en stor framgång för samhället att människor lever längre, men den åldrande befolkningen ökar också trycket på våra ekonomier och välfärdssystem. Befolkningsutvecklingen är en av EU:s största utmaningar.

Europa åldras. Både kommissionen och Europeiska rådet konstaterar att befolkningsutvecklingen och dess effekter på den europeiska samhällsmodellen kräver krafttag.

Vi behöver tillförlitlig och jämförbar statistik om befolkningsutvecklingen i EU. Framtidens beslutsfattare har ekonomiska, finanspolitiska och sociala utmaningar att tampas med. Prognoserna visar var, när och i vilken utsträckning trycket ökar när de stora efterkrigsgenerationerna går i pension och medellivslängden fortsätter att öka.

Åldersrelaterade förändringar kommer att påverka

 • pensionerna
 • vården och omsorgen
 • utbildningen
 • arbetslöshetsersättningen
 • olika politiska debatter på EU-nivå.

Så används prognoserna

Prognoserna används för

 • årliga utvärderingar av hållbarheten i de offentliga finanserna inom stabilitets- och tillväxtpakten
 • den öppna samordningsmetoden för pensioner, hälso- och sjukvård och social integration
 • analyser av den åldrande befolkningens effekter på arbetsmarknaden och tillväxten.

GD Ekonomi och finans analyserar uppgifterna ur ett ekonomiskt perspektiv för att bedöma de potentiella effekterna av den åldrande befolkningen. Vi ger också råd till länderna.

Publikationer om den demografiska utvecklingen

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion 
 • Mindre textstorlek 
 • Större textstorlek