Navigacijska pot

Staranje prebivalstva in politike socialne varnosti

V naslednjih desetletjih bo v državah članicah EU čedalje več starejših prebivalcev, medtem ko bo delež delovno aktivnega prebivalstva znatno upadel. Podaljšanje življenjske dobe ljudi je sicer pomemben dosežek, vendar staranje prebivalstva pomeni tudi velik izziv za gospodarstva evropskih držav in njihove sisteme socialne varnosti. Demografske spremembe so eden najpomembnejših izzivov za Evropsko unijo.

Prebivalstvo v Evropi se stara. Evropska komisija in Evropski svet se zavedata, da je pritisk staranja prebivalstva na evropske socialne modele velik in da mora EU odločno ukrepati.

Poročilo o staranju prebivalstva za leto 2015

Za napovedi po državah glej razdelek o demografskih spremembah in napovedih.

Potrebujemo zanesljive in primerljive informacije o prihodnjih demografskih spremembah v Evropi. Snovalci politik bodo morali reševati gospodarske, proračunske in socialne izzive. Po napovedih se bodo pritiski zaradi staranja prebivalstva še okrepili, saj se generacija „baby boom“ upokojuje, povprečna življenjska doba pa se še naprej podaljšuje.

Staranje prebivalstva bo vplivalo na:

  • pokojnine,
  • dolgoročno zdravstveno varstvo,
  • izobraževanje,
  • nadomestila za brezposelnost,
  • politične razprave na ravni EU.

Uporaba napovedi

Napovedi se uporabljajo pri:

  • pripravi letne ocene vzdržnosti javnih financ v okviru pakta za stabilnost in rast,
  • odprti metodi koordinacije na področju pokojnin, zdravstvenega varstva in družbene vključenosti,
  • analizi vpliva staranja prebivalstva na trg dela in potencialno gospodarsko rast.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve na podlagi teh podatkov pripravlja gospodarske analize za oceno posledic demografskih sprememb in državam članicam svetuje glede ustreznih politik.

Publikacije o staranju prebivalstva