Cale de navigare

Îmbătrânirea și politicile de protecție socială

În următoarele decenii, proporția persoanelor în vârstă va crește rapid în toate țările UE, în timp ce proporția populației de vârstă activă va scădea în mod semnificativ. Deși creșterea speranței de viață este o realizare importantă, îmbătrânirea populației reprezintă o provocare majoră pentru economie și pentru sistemele europene de protecție socială. Tranziția demografică este considerată una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă UE.

Europa este în curs de îmbătrânire. Atât Comisia, cât și Consiliul European recunosc faptul că impactul îmbătrânirii populației asupra modelelor sociale europene necesită un răspuns ferm.

Raportul din 2015 privind îmbătrânirea populației

Pentru previziuni specifice fiecărei țări, consultați evoluția și proiecțiile demografice.

Avem nevoie de informații fiabile și comparabile despre evoluția demografică în Europa. Viitorii decidenți politici se vor confrunta cu provocări economice, bugetare și sociale. Proiecțiile arată unde, când și în ce măsură se vor accentua presiunile generate de îmbătrânirea demografică, pe măsură ce generația „baby-boom” iese la pensie și speranța medie de viață continuă să crească.

Modificările legate de vârstă vor afecta:

 • pensiile
 • asistența medicală pe termen lung
 • educația
 • prestațiile de șomaj
 • dezbaterile politice la nivelul UE.

Cum sunt utilizate previziunile

Previziunile sunt utilizate în:

 • evaluarea anuală a sustenabilității finanțelor publice, realizată în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere
 • metoda deschisă de coordonare a sistemelor de pensii, de sănătate și de incluziune socială
 • analiza impactului îmbătrânirii populației asupra pieței forței de muncă și asupra creșterii potențiale.

DG ECFIN realizează analize economice pe marginea acestor date, pentru a evalua efectele potențiale ale schimbărilor demografice și oferă guvernelor naționale consultanță privind politicile.

Publicații privind îmbătrânirea demografică

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă 
 • Micşorare text 
 • Mărire text