Kruimelpad

De vergrijzing en de welvaartsstaat

De komende decennia zal het aandeel ouderen in de totale EU-bevolking snel toenemen, terwijl het aandeel mensen in de werkende leeftijd aanmerkelijk zal dalen. Mensen leven langer, en dat is geweldig, maar de vergrijzing levert ook grote uitdagingen op voor onze economie en de sociale zekerheid. Deze ingrijpende demografische verandering wordt beschouwd als een van de grootste uitdagingen voor de EU.

Europa vergrijst. Zowel de Commissie als de Europese Raad erkent dat de gevolgen voor de Europese sociale modellen om een krachtige respons vragen.

Verslag over de vergrijzing 2015

Prognoses per land staan op onze pagina over demografische ontwikkelingen en ramingen.

We hebben betrouwbare en vergelijkbare gegevens nodig over de demografische ontwikkeling in Europa. De toekomstige beleidsmakers krijgen te maken met economische, budgettaire en sociale uitdagingen. De prognoses laten zien waar, wanneer en in welke mate de druk van de vergrijzing zal toenemen doordat babyboomers met pensioen gaan en de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen.

De vergrijzing heeft gevolgen voor:

 • de pensioenen
 • langdurige zorg
 • het onderwijs
 • de werkloosheidsuitkeringen
 • het EU-beleid op allerlei terreinen

Hoe worden prognoses gebruikt?

Prognoses worden gebruikt bij:

 • de jaarlijkse evaluatie van de duurzaamheid van de overheidsfinanciën binnen het stabiliteits- en groeipact
 • de open coördinatiemethode voor pensioenen, gezondheidszorg en maatschappelijke inclusie
 • de analyse van het effect van de vergrijzing op de arbeidsmarkt en de potentiële groei

DG ECFIN maakt ook een economische analyse van de mogelijke gevolgen van de demografische veranderingen. Op basis daarvan geeft het de nationale overheden beleidsadvies.

Publicaties over de vergrijzing

Extra tools

 • Printbare versie 
 • Tekst kleiner 
 • Tekst groter