Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-politiki dwar it-tixjiħ u l-istat ta’ protezzjoni soċjali

Fid-deċennji ta’ snin li ġejjin, il-pajjiżi kollha ta’ l-UE se jgħaddu minn żjidiet kbar fis-sehem ta’ persuni anzjani mill-popolazzjoni totali u minn tnaqqis sinifikanti fis-sehem ta’ żgħażagħ u ta’ dawk li għandhom l-età biex jaħdmu.

Filwaqt li ħajjiet itwal huma kisba kbira tas-soċjetaijiet Ewropej, it-tixjiħ tal-popolazzjoni toħloq sfidi sinifikanti anki għall-ekonomiji u għas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali tagħhom. It-tranżizzjoni demografika titqies bħala waħda mill-aktar sfidi importanti li qed tiffaċċja l-UE.

Id-DĠ ECFIN huwa responsabbli mit-twettiq ta’ analiżi u ta’ evalwazzjoni ekonomika kemm fuq il-livell mikroekonomiku kif ukoll fuq dak makroekonomiku sabiex jingħata kontribut għal fehim ta’ l-impatti reali u potenzjali tal-bidla demografika; u sabiex jingħataw pariri politiċi dwar ir-reazzjonijiet possibbli għal din il-bidla. Bħala parti minn dan, id-DĠ jimmonitorja u janalizza r-rendiment ta’ l-istati ta’ protezzjoni soċjali Ewropej, b’attenzjoni speċjali ffokata fuq l-analiżi u fuq il-projezzjoni ta’ l-implikazzjonijiet ekonomiċi u baġitarji tal-popolazzjonijiet li qed jixjieħu.

Il-projezzjonijet ta’ l-infiq relatat ma’ l-età jkopru l-pensjonijiet, il-kura tas-saħħa fit-tul, l-edukazzjoni u t-trasferimenti minħabba qgħad, u jalimentaw fixa ta’ dibattiti politiċi fuq il-livell ta’ l-UE. B’mod partikolari, jintużaw fil-valutazzjoni annwali tas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi li titwettaq bħala parti mill-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir; fil-kuntest tal-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni rigward il-pensjonijiet, il-kura tas-saħħa u l-inklużjoni soċjali; u l-analiżi ta’ l-impatt tal-popolazzjonijiet li qed jixjieħu fuq is-suq tax-xogħol u fuq it-tkabbir potenzjali li hija rilevanti għall-Istrateġija ta’ Liżbona u għal-Linji ta’ Gwida Ġenerali tal-Politika Ekonomika.

Il-produzzjonijiet jinkludu noti lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju u lill-Kumitat tal-Politika Ekonomika u lill-gruppi ta’ ħidma tiegħu, rapporti analitiċi u pubblikazzjonijiet, konferenzi, diskorsi u kontributi għal ħidmet il-Kummissjoni b’mod ġenerali.

Related publications

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test