Naršymo kelias

Gyventojų senėjimo ir gerovės valstybių politika

Per ateinančius kelis dešimtmečius visos ES šalyse labai pagausės pagyvenusių žmonių dalis, o jaunų ir darbingo amžiaus žmonių dalis labai sumažės.

Nors ilga gyvenimo trukmė yra svarbus Europos visuomenės pasiekimas, gyventojų senėjimas kelia ir nemažų sunkumų šalių ekonomikai ir socialinės rūpybos sistemoms. Demografinis lūžis laikomas vienu iš svarbiausių ES uždavinių.

ECFIN GD yra atsakingas už ekonominę analizę ir vertinimą mikro ir makro lygmenimis, kad padėtų suprasti realų ir galimą demografinių pokyčių poveikį; remdamasis šia analize ir vertinimu, ECFIN GD teikia politines konsultacijas galimų atsako į šiuos pokyčius priemonių klausimais. Kartu GD stebi ir analizuoja Europos gerovės valstybių veiklos rezultatus. Daugiausia dėmesio jis skiria gyventojų senėjimo poveikio ekonomikai ir biudžetui analizei ir prognozėms.

Dėl išlaidų, susijusių su gyventojų amžiumi, prognozių, apimančių pensijas, ilgalaikę sveikatos priežiūrą, švietimą ir nedarbingumo išmokas, kyla įvairių politinių diskusijų ES lygmeniu. Visų pirma šiomis prognozėmis naudojamasi rengiant metinį valstybės finansų tvarumo įvertinimą, kuris yra Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo dalis, taikant atviro pensijų, sveikatos priežiūros ir socialinės įtraukties koordinavimo metodą ir atliekant gyventojų senėjimo poveikio darbo rinkai ir galimam ekonominiam augimui analizę, kuri yra svarbi Lisabonos strategijos ir ekonominės politikos bendrųjų gairių atžvilgiu.

Naudojant šią medžiagą rengiamos pastabos Ekonomikos ir finansų komitetui, Ekonominės politikos komitetui bei jo darbo grupėms, analitinės ataskaitos ir leidiniai, trumpi pranešimai, kalbos ir apskritai prisidedama prie Komisijos veiklos.

Related publications

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą