Naršymo kelias

Gyventojų senėjimas ir gerovės valstybės politika

Per ateinančius kelis dešimtmečius vyresnio amžiaus žmonių dalis ES šalyse sparčiai didės, o darbingo amžiaus žmonių dalis gerokai sumažės. Nors ilgesnė gyvenimo trukmė yra svarbus laimėjimas, gyventojų senėjimas kelia ir nemažų sunkumų šalių ekonomikai bei socialinės rūpybos sistemoms. Demografinės permainos laikomos vienu iš didžiausių sunkumų, iškilusių Europos Sąjungai.

Europa sensta. Tiek Komisija, tiek Europos Vadovų Taryba pripažįsta, kad, atsižvelgiant į gyventojų senėjimo poveikį Europos šalių socialiniam modeliui, būtina imtis ryžtingų priemonių.

2015 m. pranešimas apie gyventojų senėjimą

Žr. skyriuje Demografinė raida ir perspektyvos pateikiamas šalių demografinės raidos prognozes.

Mums reikia patikimų ir palyginamų duomenų apie būsimus demografinius pokyčius Europoje. Ateityje politikos formuotojai turės spręsti sunkius ekonominius, biudžeto ir socialinius uždavinius. Iš prognozių galima spręsti, kur, kada ir kokiu mastu padėtis sunkės dėl visuomenės senėjimo, demografinio sprogimo kartos atstovams išeinant į pensiją ir ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei.

Su amžiumi susiję pokyčiai turės įtakos:

 • pensijoms,
 • Ilgalaikei sveikatos priežiūrai,
 • švietimui,
 • nedarbo išmokoms,
 • įvairioms ES lygmens politinėms diskusijoms.

Kaip naudojamasi prognozėmis

Prognozėmis naudojamasi:

 • rengiant kasmetinį viešųjų finansų tvarumo vertinimą pagal Stabilumo ir augimo paktą,
 • taikant atvirąjį koordinavimo metodą pensijų, sveikatos priežiūros ir socialinės įtraukties srityje,
 • analizuojant visuomenės senėjimo poveikį darbo rinkai ir augimo galimybėms.

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas (ECFIN) atlieka ekonominę šių duomenų analizę, kad įvertintų galimus demografinių pokyčių padarinius. Be to, jis teikia šalių vyriausybėms politines rekomendacijas.

Leidiniai gyventojų senėjimo tema

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija 
 • Sumažinti šriftą 
 • Padidinti šriftą