Navigációs útvonal

A népesség elöregedésével és a jóléti állammal kapcsolatos szakpolitikák

A következő néhány évtizedben az idős emberek aránya rohamosan növekedni, a munkaképes korú népesség aránya pedig számottevően csökkenni fog az Európai Unió országaiban. Óriási eredmény, hogy ma már az emberek hosszabb ideig élnek, a népesség elöregedése azonban komoly terhet ró az európai gazdaságokra és jóléti rendszerekre. Ez a demográfiai átalakulás tekinthető az EU előtt álló egyik legnagyobb kihívásnak.

Európa társadalma egyre jobban elöregedik. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács is tudatában van annak, hogy ez a demográfiai folyamat olyan hatást gyakorol az európai szociális modellekre, amely erőteljes válaszintézkedéseket tesz szükségessé.

2015. évi jelentés a népesség elöregedéséről

Lásd: Demográfiai fejlemények és előrejelzések – országonkénti áttekintés

Megbízható, összehasonlítható információkra van szükségünk arról, hogy milyen demográfiai változások várhatók Európában. A szakpolitikusoknak az elkövetkező évek és évtizedek során gazdasági, költségvetési és társadalmi téren is kihívásokra kell majd számítaniuk. Az előrejelzések információval szolgálnak arról, hol, mikor és milyen mértékű nehézségek fognak jelentkezni abból eredően, hogy az átlagos élettartam tovább növekszik, illetve hogy nyugdíjba mennek a népességrobbanás során (az 1950-es évektől kezdve az 1960-as évek közepéig tartó időszakban) született generáció (az ún. baby boom generáció) tagjai.

A népesség életkorával kapcsolatos változások hatással lesznek:

  • a nyugdíjakra,
  • a tartós ápolásra-gondozásra,
  • az oktatásra,
  • a munkanélküli-ellátásokra,
  • valamint számos területen az uniós szintű szakpolitikai vitákra.

Az előrejelzések felhasználása

Az előrejelzéseket figyelembe veszik a következők során:

  • az államháztartások fenntarthatóságának a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében évente elvégzett vizsgálatakor;
  • a nyitott koordinációs módszernek a nyugdíjak, az egészségügyi ellátás és a társadalmi befogadás területén történő alkalmazásakor;
  • a népességelöregedés által a munkaerőpiacra és a potenciális növekedésre gyakorolt hatás elemzésekor.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság gazdasági elemzésnek veti alá ezeket az adatokat annak érdekében, hogy felmérje a demográfiai változások várható hatásait. Ezen túlmenően a főigazgatóság szakpolitikai tanácsokkal segíti a tagállami kormányokat.

Kiadványok a népesség elöregedésének témájában