Navigációs útvonal

A népesség elöregedésére és a jóléti államra vonatkozó szakpolitikák

Az elkövetkező évtizedekben minden uniós országban megugrik majd az idősek népességen belüli részaránya, míg a fiatalok és munkaképesek száma csökkenni fog.

Az élettartam meghosszabbodása az európai társadalmak jelentős vívmánya, ugyanakkor a népesség elöregedése komoly kihívásokat is jelent a tagállamok gazdaságai és jóléti rendszerei számára. Ez a demográfiai átalakulás az egyik legfontosabb kihívás, amellyel az EU-nak a jövőben szembe kell néznie.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság felelőssége, hogy mikro- és makroszinten elemezze és értékelje a demográfiai változások valós és potenciális hatásait, valamint tanácsadással segítse a vonatkozó szakpolitikai döntések meghozatalát. A főigazgatóság figyelemmel kíséri és elemzi az európai jóléti államok teljesítményét, melyen belül külön vizsgálja a népesség elöregedésének jelenlegi és várható közgazdasági és költségvetési következményeit.

Az életkorral kapcsolatos kiadások – azaz a nyugdíjak, a hosszú távú ápolás költségei, valamint az oktatással és a munkanélküliséggel összefüggő kiadások – előrejelzései számos uniós szintű szakpolitikai vita alapját képezik. Az előrejelzések felhasználása főként az államháztartás fenntarthatóságának a stabilitási és növekedési paktumban előírt éves értékelése során, valamint a nyugdíjakra, az egészségügyre és a társadalmi beilleszkedésre vonatkozó nyitott koordinációs módszer keretében történik. Az előrejelzések támpontot nyújtanak továbbá a népesség elöregedése által a munkaerőpiacra és a potenciális növekedésre gyakorolt hatás elemzéséhez is, ami a lisszaboni stratégia és az általánosabb gazdaságpolitikai iránymutatások végrehajtása tekintetében bír nagy jelentőséggel.

A főigazgatóság e tevékenységének eredménye: a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, valamint a Gazdaságpolitikai Bizottságnak és munkacsoportjainak szóló feljegyzések, elemző jelentések és kiadványok, tájékoztatók, felszólalások szövegei és a Bizottság munkáját segítő általános anyagok.

Related publications

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése