Navigointipolku

Ikääntyminen ja hyvinvointipolitiikka

Ikääntyneiden osuus EU-maiden väestöstä lisääntyy tulevina vuosikymmeninä nopeasti, kun taas työikäisiä on huomattavasti vähemmän. Vaikka eliniän pidentyminen onkin merkittävä saavutus, väestön ikääntyminen merkitsee myös haastetta Euroopan taloudelle ja hyvinvointijärjestelmälle. Väestörakenteen muutosta pidetäänkin yhtenä EU:n suurimmista tulevaisuuden haasteista.

Euroopan väestö ikääntyy. Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto toteavat, että väestön ikääntymisen vaikutukset Euroopan sosiaalisiin malleihin edellyttävät vahvoja toimia.

Tarvitsemme luotettavia, vertailukelpoisia tietoja Euroopan tulevista väestörakenteen muutoksista. Ne auttavat päätöksentekijöitä vastaamaan suuriin taloudellisiin, sosiaalisiin ja julkisen talouden haasteisiin. Ennusteiden avulla voidaan osoittaa, missä, milloin ja missä määrin ikääntymisen aiheuttamat paineet voimistuvat, kun ns. suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja keskimääräinen elinikä pidentyy edelleen.

Ikärakenteeseen liittyvät muutokset vaikuttavat

 • eläkkeisiin
 • pitkäaikaishoitoon
 • koulutukseen
 • työttömyysetuuksiin
 • moniin EU-tason periaatekeskusteluihin.

Ennusteiden käyttö

Ennusteita käytetään

 • julkisen talouden kestävyyden vuotuisessa arvioinnissa vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti
 • eläkkeitä, terveydenhuoltoa ja sosiaalista osallisuutta koskevassa avoimessa koordinointimenetelmässä
 • analysoitaessa väestön ikääntymisen vaikutuksia työmarkkinoihin ja potentiaaliseen kasvuun.

Talouden ja rahoituksen pääosasto laatii aiheeseen liittyviä taloudellisia analyyseja. Näin voidaan arvioida väestörakenteen muutoksen mahdollisia vaikutuksia ja antaa EU-maiden viranomaisille politiikkaa koskevaa neuvontaa.

Väestön ikääntymistä koskevia julkaisuja

Lisätyökalut

 • Tulostusversio 
 • Pienennä tekstiä 
 • Suurenna tekstiä