Navigointipolku

Ikääntyminen ja hyvinvointipolitiikka

Tulevina vuosikymmeninä ikääntyneiden osuus kokonaisväestöstä kasvaa jyrkästi, ja nuorten ja työikäisten osuus laskee huomattavasti kaikissa EU-maissa.

Eliniän pidentyminen on yksi eurooppalaisten yhteiskuntien suurimmista saavutuksista. Se asettaa kuitenkin merkittäviä haasteita maiden talouksille ja sosiaaliturvajärjestelmille. Väestörakenteen muutoksen katsotaan olevan yksi EU:n vakavimmista ongelmista.

Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa sekä mikro- että makrotason talouskehityksen analysoinnista ja arvioinnista ja pyrkii näin edistämään väestörakenteen muutoksen todellisten ja mahdollisten vaikutusten ymmärtämistä. Lisäksi se antaa talouspoliittisia suosituksia siitä, miten tähän muutokseen voitaisiin vastata. Se seuraa ja analysoi eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kehitystä keskittyen erityisesti arvioimaan väestön ikääntymisen vaikutuksia kokonaistalouteen ja julkiseen talouteen.

Väestön ikääntymiseen liittyvien kustannusennusteiden piiriin kuluvat eläkkeiden, terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon, koulutuksen ja työttömyysetuuksien kustannuksia koskevat ennusteet, jotka antavat EU:n tasolla aineksia monenlaisiin poliittisiin keskusteluihin. Niitä käytetään erityisesti vuotuisessa julkisen talouden kestävyyden arvioinnissa, joka tehdään vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi niitä käytetään eläkkeitä, terveydenhuoltoa ja sosiaalista osallisuutta koskevan avoimen koordinointimenettelyn yhteydessä sekä analyysissa, joka koskee väestön ikääntymisen vaikutusta työmarkkinoihin ja potentiaaliseen kasvuun ja josta saadaan viitteitä Lissabonin strategian ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen täytäntöönpanoa varten.

Analysointi- ja arviointitoiminnasta ovat tuloksena myös muistiot talous- ja rahoituskomitealle ja talouspoliittiselle komitealle ja sen työryhmille, analysointia koskevat kertomukset ja julkaisut, ohjeet ja puheet sekä yleinen vaikuttaminen komission työhön.

Related publications

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä