Navigatsioonitee

Vananemine ja heaoluriigi poliitika

Järgnevatel aastakümnetel on eakate inimeste osakaal ELi liikmesriikides kiiresti kasvamas, samal ajal kui tööealiste inimeste osakaal on märkimisväärses languses. Kuigi inimeste pikem eluiga on suur positiivne saavutus, põhjustab vananev elanikkond Euroopa riikide majandusele ja heaolusüsteemidele palju probleeme. Demograafiline üleminek on üks suurimaid väljakutseid, millega EL silmitsi seisab.

Euroopa vananeb. Nii komisjon kui ka Euroopa Ülemkogu tunnistavad, et rahvastiku vananemise mõju Euroopa sotsiaalmudelitele nõuab jõulist reageerimist.

2015. aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta

Riigipõhised ülevaated leiate rubriigist Demograafilised arengud ja prognoosid.

Vajame usaldusväärset ja võrreldavat teavet tulevaste demograafiliste muutuste kohta Euroopas. Tulevikus seisavad poliitikakujundajad silmitsi majanduslike, eelarveliste ja sotsiaalprobleemidega. Prognoosid näitavad, kus, millal ja millises ulatuses vananemisest tingitud surve kiireneb, kui beebibuumi põlvkond läheb pensionile ning keskmine eluiga on jätkuvalt kasvamas.

Vananemisega seotud muutused mõjutavad:

  • pensione;
  • pikaajalist ravi;
  • haridust;
  • töötustoetusi;
  • erinevaid ELi tasandil toimuvaid poliitilisi mõttevahetusi.

Kuidas prognoose kasutatakse?

Prognoose kasutatakse:

  • riikide rahanduse jätkusuutlikkuse iga-aastaseks hindamiseks stabiilsuse ja kasvu pakti raames;
  • avatud koordinatsiooni meetodi puhul seoses pensionide, tervishoiu ja sotsiaalse kaasatusega;
  • analüüsi raames, mis käsitleb rahvastiku vananemise mõju tööturule ja potentsiaalsele majanduskasvule.

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat teostab asjaomaste andmete majandusanalüüse, et hinnata demograafiliste muutuste võimalikku mõju. Samuti annab ta liikmesriikide valitsustele poliitilist nõu.

Rahvastiku vananemist käsitlevad väljaanded