Sti

Aldring og velfærdsstaten

I de kommende årtier vil EU-landene opleve en kraftig stigning i de ældres andel af den samlede befolkning. Samtidig vil der ske et betydeligt faldt i andelen af unge og folk i den arbejdsdygtige alder. Samfundsmæssigt er det bemærkelsesværdigt, at vi nu lever længere, men den aldrende befolkning skaber samtidig væsentlige udfordringer for økonomien og velfærdssystemerne i EU. Den demografiske overgang regnes for en af de største udfordringer, EU står over for.

GD ECFIN er ansvarligt for økonomiske analyser og evaluering på såvel mikro- som makroøkonomisk plan, der skal bidrage til en forståelse af de faktiske og potentielle virkninger af demografiske forandringer. Generaldirektoratet tager sig også af politisk rådgivning om mulige tiltag for at modvirke forandringerne. Som led heri overvåger og analyserer man, hvordan de europæiske velfærdsstater fungerer. Der bliver lagt særlig vægt på at analysere og beregne de økonomiske og budgetmæssige følger af, at befolkningerne bliver ældre.

Fremskrivningerne af de aldersrelaterede udgifter dækker midler til pensioner, langvarig sundhedspleje, uddannelse og arbejdsløshedsunderstøttelse. Tallene indgår i en række politiske debatter i EU. De bruges især i den årlige vurdering af de offentlige finansers bæredygtighed som led i stabilitets- og vækstpagten. De indgår også i den åbne koordinationsmetode for pensioner, sundhedspleje og social integration og i analysen af de aldrende befolkningers betydning for arbejdsmarkedet og den potentielle vækst, der er relevant for Lissabon-strategien og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik.

Resultaterne kan findes i notater til EØSU og Udvalget for Økonomisk Politik og dets arbejdsgrupper, i analytiske rapporter og publikationer, briefinger, taler og generelt input til Kommissionens arbejde.

Related publications

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst