Cesta

Politiky týkající se stárnutí obyvatelstva a sociálního státu

V nadcházejících desetiletích dojde v zemích EU k prudkému nárůstu podílu starších osob a k významnému poklesu podílu mladých lidí a osob v produktivním věku. Prodloužení doby života je jedním z velkých úspěchů evropských zemí, avšak stárnutí obyvatelstva představuje značné problémy pro jejich ekonomiky a systémy sociální péče. Demografické změny jsou považovány za jeden z největších budoucích problémů EU.

GŘ ECFIN odpovídá za provádění hospodářské analýzy a hodnocení na makro- i mikroúrovni s cílem přispět k pochopení skutečných a možných dopadů demografických změn a za tvorbu politických doporučení ohledně možných reakcí na tuto změnu. V rámci této činnosti sleduje a analyzuje výkonnost evropských sociálních států se zvláštním zaměřením na analýzu a prognózu ekonomických a rozpočtových důsledků stárnutí obyvatelstva.

Prognózy výdajů souvisejících s věkem zahrnují důchody, dlouhodobou zdravotní péči, vzdělávání a dávky v nezaměstnanosti a jsou podkladem pro řadu politických diskusí na úrovni EU. Používají se zejména při každoročním posuzování udržitelnosti veřejných financí, které se provádí v rámci Paktu o stabilitě a růstu v návaznosti na otevřenou metodu koordinace důchodů, zdravotní péče a sociálního začlenění a při analýze dopadů stárnutí obyvatelstva na trh práce a potenciální růst, což je důležité pro lisabonskou strategii a hlavní směry hospodářské politiky.

Výsledkem této činnosti jsou například sdělení pro Hospodářský a finanční výbor a Výbor pro hospodářskou politiku a jeho pracovní skupiny, analytické zprávy a publikace, informační souhrny, projevy a podklady pro práci Komise obecně.

Related publications

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo