Cesta

Stárnutí obyvatelstva a sociální politika

V příštích několika desetiletích bude podíl starších lidí v EU rapidně stoupat. Podíl osob v produktivním věku naopak významně klesne. V současnosti se dožíváme vyššího věku než předešlé generace. Stárnutí populace však s sebou přináší i závažné problémy, které mají dopad na ekonomiky jednotlivých států i jejich systémy sociálního zabezpečení. Probíhající demografická změna je považována za jednu z největších výzev, jimž EU čelí.

Evropa stárne. Komise i Evropská rada jsou si vědomy, jaký dopad má stárnutí populace na evropské sociální modely a že je na vzniklou situaci třeba důrazně reagovat.

Zpráva o stárnutí obyvatelstva 2015

Prognózy vývoje v jednotlivých zemích najdete v dokumentu Demografické změny a prognózy.

Ohledně budoucích demografických změn v Evropě potřebujeme mít k dispozici spolehlivé a srovnatelné informace. Budoucí tvůrci politik totiž budou v této souvislosti čelit hospodářským, rozpočtovým a sociálním problémům. Prognózy ukazují, kde, kdy a v jaké míře se tyto problémy vyhrotí s tím, jak do důchodu odcházejí silné ročníky a průměrná délka života neustále roste.

Změny spojené se stárnutím obyvatelstva budou mít dopad na

  • důchody
  • dlouhodobou zdravotní péči
  • vzdělávání
  • dávky v nezaměstnanosti
  • jednání o různých souvisejících politikách na úrovni EU.

Jak se prognózami dále pracuje

Prognózy jsou využívány při:

  • ročním hodnocení udržitelnosti veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu
  • otevřené metodě koordinace v oblasti důchodů, zdravotní péče a sociálního začlenění
  • analýzách dopadu stárnutí obyvatelstva na trh práce a potenciálního růstu.

Možné dopady demografických změn posuzuje pomocí ekonomické analýzy uvedených údajů GŘ ECFIN. Poskytuje rovněž poradenství v demografických otázkách jednotlivým členským zemím.

Dokumenty týkající se stárnutí obyvatelstva