Navigačný riadok

Publikácie pre širokú verejnosť

Stiahnite si naše brožúry, letáky a plagáty. Obsahujú informácie o hlavných aspektoch hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a európskej mene euro.

Stručná príručka o eure

Stručná príručka o eure pdf(210 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

2015
KC-06-14-059-SK-C
Available in 24 languages
Order paper copies

Tento leták obsahuje informácie o tom, ako euro vzniklo, v ktorých krajinách sa používa, aké sú jeho výhody a kto zodpovedá za jeho fungovanie. Možno sa z neho dozviete niečo, čo ešte neviete! Publikácia obsahuje aj plagát, ktorý ilustruje míľniky projektu spoločnej meny.

 
Eurozóna

Eurozónapdf(4 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

2015
KC-06-14-057-SK-C
Available in 24 languages
Order paper copies

Plagát zobrazujúci hlavné charakteristiky eurozóny ako zemepisného a hospodárskeho útvaru a prehľad jej minulého aj budúceho vývoja.

 
Jedna mena pre jednu Európu - Cesta k euru

Jedna mena pre jednu Európu - Cesta k eurupdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

2015.
KC-06-14-058-EN-C
Order paper copies here

História sa začala písať 1. januára 1999, keď 11 krajín Európskej únie vytvorilo menovú úniu s jednou menou, eurom. Eurové bankovky a mince boli zavedené do obehu 1. januára 2002.

 
Brožúra "Zjednotení v rozmanitosti"

Brožúra "Zjednotení v rozmanitosti"pdf(5 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

2015
KC-06-14-102-D5-C
Multilingual booklet

Order paper copies

Brožúrka je ideálnym prostriedkom pre deti, ktoré sa z nej dozvedia viac o rôznorodosti európskej rodiny. Učitelia ju môžu využiť na vysvetlenie projektu spoločnej meny. Pomocou brožúrky môžu deťom predstaviť kultúrne, vedecké a prírodné dedičstvo krajín, ktoré tvoria Európsku úniu. Brožúra je sprievodnou publikáciou k plagátu "Zjednotení v rozmanitosti".

 
Poster - United in diversity

Poster - United in diversitypdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

2015
KC-06-14-101-D5-P
Multilingual poster

Order paper copies

Poster for children showing a map of Europe together with euro coins and notes. Pictures are used to illustrate the national characteristics and traditions of each country. Euro area countries can be identified by a euro coin next to their names. The poster is a by-product of the booklet "United in diversity".

 
EU Economic governance

EU Economic governancepdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Stronger economic rules to manage the euro and Economic and Monetary Union

July 2013.
KC-02-13-287-XX-C / doi:10.2765/30560  

The leaflet summarises the main objectives and elements of the enhanced EU economic governance, the biggest reform of Economic and Monetary Union (EMU) since its creation.

 

Niektoré publikácie sú dostupné vo viacerých jazykoch. Tieto verzie nájdete prostredníctvom ikonky [...]

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo