Ścieżka nawigacji

Publikacje o tematyce ogólnej

Zachęcamy do pobrania naszych broszur, ulotek i plakatów. Dotyczą one najważniejszych aspektów Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) oraz euro.

Krótki przewodnik po euro

Krótki przewodnik po euro pdf(210 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

2015
KC-06-14-059-PL-C
Available in 24 languages
Order paper copies

Broszura opisuje historię powstania euro oraz to, gdzie się go używa, jakie są związane z nim korzyści i jak wygląda proces zarządzania wspólną walutą. Możliwe, że dzięki tej publikacji dowiemy się zupełnie nowych rzeczy! W skład broszury wchodzi plakat przedstawiający najważniejsze etapy wprowadzania euro.

 
Mapa strefy euro

Mapa strefy europdf(4 MB) Wybierz wersję językową tego linka 

2015
KC-06-14-057-PL-C
Available in 24 languages
Order paper copies

Plakat z mapą strefy euro przedstawia najważniejsze cechy tego obszaru geograficznego i gospodarczego oraz informacje o jej rozwoju w przeszłości i w przyszłości.

 
Jedna waluta dla jednej Europy -

Jedna waluta dla jednej Europy - pdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka 

2015.
KC-06-14-058-EN-C
Order paper copies here

Dzień 1 stycznia 1999 r., kiedy 11 państw Unii Europejskiej utworzyło unię posługującą się wspólną walutą, przeszedł do historii. Banknoty i monety euro weszły do obiegu z dniem 1 stycznia 2002 r.

 
Broszura "Zjednoczona i różnorodna"

Broszura "Zjednoczona i różnorodna"pdf(5 MB) Wybierz wersję językową tego linka 

2015
KC-06-14-102-D5-C
Multilingual booklet

Order paper copies

Broszura, która przybliży dzieciom tematykę różnorodności europejskiej „rodziny”. Nauczyciele mogą wykorzystać publikację do wyjaśnienia, czym jest euro i strefa euro, oraz zapoznania dzieci z dziedzictwem kultury, nauki i przyrody krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tej samej tematyce poświęcony jest plakat „Zjednoczona i różnorodna” (dostępny tutaj).

 
Plakat „Zjednoczona i różnorodna”

Plakat „Zjednoczona i różnorodna”pdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka 

January 2014.
KC-01-13-689-D5-P
Multilingual poster

Plakat dla dzieci przedstawiający mapę Europy oraz monety i banknoty euro. Obrazki symbolizują ciekawostki dotyczące poszczególnych państw. Nazwy krajów strefy euro oznaczono symbolem monety euro. Tej samej tematyce poświęcona jest broszura "Zjednoczona i różnorodna"

 

Zarządzanie gospodarką w UEpdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka 

Silne zasady ekonomiczne leżące u podstaw zarządzania euro oraz unią gospodarczą i walutową

July 2013.
KC-02-13-287-XX-C / doi:10.2765/30560

Broszura opisuje najważniejsze cele i elementy wzmocnionego zarządzania gospodarczego, największej reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW) od czasu jej utworzenia.

 

Niektóre publikację są dostępne w różnych językach. Aby pobrać konkretną wersję językową, proszę kliknąć na ikonę [...]

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst