Διαδρομή πλοήγησης

Εκδόσεις γενικού ενδιαφέροντος

Τηλεφορτώστε τις εκδόσεις, τα φυλλάδια και τις αφίσες μας. Περιέχουν τις σημαντικότερες πτυχές της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και του ευρώ.

Σύντομος οδηγός του ευρώ

Σύντομος οδηγός του ευρώpdf(210 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

2015
KC-06-14-059-EL-C

Παραγγελία αντίγραφα σε χαρτί

Το φυλλάδιο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για το πώς δημιουργήθηκε το ευρώ, σε ποιες χώρες κυκλοφορεί, ποια οφέλη μπορεί να αποφέρει και ποιοι κανόνες το διέπουν. Μπορεί να ανακαλύψετε πράγματα που δεν γνωρίζατε! Περιλαμβάνει ακόμη, στο πίσω μέρος, αφίσα με τα σημαντικότερα γεγονότα-σταθμούς στην ιστορία του ευρώ.

 
Η ζωνη του ευρω

Η ζωνη του ευρωpdf(4 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

2015
KC-06-14-057-EL-C
Available in 24 languages
Order paper copies

Χάρτης του ευρώ που δείχνει τα κύρια χαρακτηριστικά της Ευρωζώνης, ως γεωγραφικής και οικονομικής οντότητας, και παρέχει μια γενική εικόνα της εφαρμογής και της εξέλιξης του ευρώ τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον.

 
Ένα νόμισμα για μία Ευρώπη - O δρόμος προς το ευρώ

Ένα νόμισμα για μία Ευρώπη - O δρόμος προς το ευρώ pdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

2015.
KC-06-14-058-EN-C
Order paper copies here

Η 1η Ιανουαρίου 1999 είναι μια ιστορική ημερομηνία, γιατί τότε δημιουργήθηκε η νομισματική ένωση μεταξύ έντεκα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002.

 
Ενότητα στην πολυμορφία

Ενότητα στην πολυμορφία pdf(5 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

2015
KC-06-14-102-D5-C
Multilingual booklet

Το φυλλάδιο είναι ιδανικό για παιδιά, τα οποία μπορούν με τον τρόπο αυτό να μάθουν πολλά για την πολυμορφία της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιούν για να εξηγούν στα παιδιά τι είναι το ευρώ και η Ευρωζώνη, καθώς και να τα ευαισθητοποιούν στην πολιτιστική, επιστημονική και φυσική κληρονομιά των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Poster - United in diversity

Poster - United in diversitypdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

2015
KC-06-14-101-D5-P
Multilingual poster

Order paper copies

Poster for children showing a map of Europe together with euro coins and notes. Pictures are used to illustrate the national characteristics and traditions of each country. Euro area countries can be identified by a euro coin next to their names. The poster is a by-product of the booklet "United in diversity".

 
EU Economic governance

EU Economic governancepdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Stronger economic rules to manage the euro and Economic and Monetary Union

July 2013.
KC-02-13-287-XX-C / doi:10.2765/30560  

The leaflet summarises the main objectives and elements of the enhanced EU economic governance, the biggest reform of Economic and Monetary Union (EMU) since its creation.

 

Ορισμένες εκδόσεις διατίθενται σε περισσότερες γλώσσες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις γλωσσικές αυτές εκδόσεις πατώντας το εικονίδιο [...]

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου