Eurostat jämför regelbundet de olika inflationstakterna för de mest sålda, kontant betalda varorna som livsmedel och böcker, med mindre vanliga köp som telefonräkningar och sjukförsäkringar. Som diagrammet visar har de mer sålda, mindre varorna vanligtvis en högre inflationstakt än den allmänna, och de mindre sålda varorna har en lägre prisinflation. Eftersom de mest sålda varorna utgör ungefär hälften av alla inköp i fråga om antal, men inte i fråga om total kostnad, bidrar de mycket till vår uppfattning om inflation.
Källa: Eurostat