Eurostat redno primerja različne stopnje inflacije za pogoste, priložnostne nakupe, kot so hrana in knjige, z manj pogostimi nakupi, kot so telefonski računi in zdravstveno zavarovanje. Kot prikazuje tabela, je stopnja inflacije pogosteje kupljenih izdelkov običajno višja kot skupna stopnja, za manj pogoste nakupe pa je inflacija cen nižja. Ker predstavljajo pogosto kupljeni izdelki približno polovico vseh nakupov, izraženih v številu in ne v celotnih izdatkih, le-ti veliko prispevajo k našim dojemanjem inflacije.
Vir: Eurostat