Eurostat pravidelne porovnáva rozdielne miery inflácie na bežné, hotovostné nákupy, ako sú potraviny a knihy, s menej bežnými nákupmi, ako sú účty za telefón a zdravotné poistenie. Z grafu vyplýva, že bežnejšie nakupované menšie položky zvyčajne vykazujú vyššiu mieru inflácie, ako je celková miera, pričom menej bežné nákupy vykazujú nižšiu cenovú infláciu. Keďže často nakupované položky tvoria približne polovicu všetkých nákupov, pokiaľ ide o množstvo (avšak nie pokiaľ ide o celkové výdavky), značne prispievajú k nášmu vnímaniu inflácie.
Zdroj: Eurostat