Eurostat systematycznie porównuje różne stopy inflacji dla częstych, bieżących zakupów – np. artykułów spożywczych czy książek – z wydatkami rzadszymi, takimi jak opłaty za telefon czy ubezpieczenie zdrowotne. Jak widać na wykresie, częściej kupowane, drobniejsze towary lub usługi zwykle charakteryzuje wyższa stopa inflacji w porównaniu do poziomu ogólnego, natomiast towary i usługi nabywane rzadziej wykazują niższą stopę inflacji. Ponieważ często kupowane towary i usługi stanowią około połowy wszystkich zakupów – jeśli chodzi o ilość, nie zaś o łączną sumę wydatków – w istotny sposób przyczyniają się do naszego postrzegania inflacji.
Źródło: Eurostat