Eurostat vergelijkt regelmatig de verschillende inflatiecijfers voor frequente, directe aankopen zoals voedsel en boeken, met minder frequente uitgaven zoals telefoonkosten en de ziektekostenverzekering. Zoals blijkt uit de grafiek, vertonen meer frequent aangekochte kleinere items doorgaans inflatiecijfers die hoger liggen dan de algehele cijfers, en vertonen de minder frequente uitgaven een lagere prijsinflatie. Aangezien de frequent aangekochte items getalsmatig – maar niet voor wat betreft het totaal aan uitgaven – circa de helft van alle aankopen vormen, dragen zij sterk bij aan onze perceptie van inflatie.
Bron: Eurostat